กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูก สำคัญอย่างไร

06 August 2015
22531 view

กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูก

กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูก สำคัญอย่างไร

กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นอวัยวะที่สำคัญในการประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การถอดใส่ กระดุม รูดซิป แปรงฟัน การผูกเชือกรองเท้า การวาดภาพและการเขียน หากลูกมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีจะส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็ก มีส่วนช่วยให้เด็กได้ใช้มือ สำรวจ สังเกต จากการจับต้องสิ่งของในทุกๆกิจกรรม ซึ่งการใช้มือหยิบจับสิ่งของอยู่บ่อยๆนั้นเป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดของเล็กที่ดี ต้องมีพัฒนาการสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับสายตา แขน ขา และอวัยวะส่วนอื่นๆด้วย ดังนั้นหากกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกมีพัฒนาการล่าช้าหรือผิดปกติ ส่งผลต่อพัฒนาการของอวัยวะอื่นๆ สะดุดตามไปด้วยได้ ดังนั้นคุณแม่ควรสำรวจพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กลูกรักตามช่วงวัย ดังนี้

วัยทารก การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกควรเป็นดังนี้

  • ช่วงอายุ 0 – 3 เดือน นิ้วมือของลูกจะค่อยๆ ยืดและเหยียดได้ กำและกางนิ้วมือได้ จึงสามารถคว้าจับสิ่งของได้ คุณแม่ลองหาของเล่นวางไว้ไกล้ตัวลูกเพื่อให้ลูกได้ฝึกคว้า ให้นิ้วมือสัมผัสอาจจะยังกำไม่ได้
  • ช่วงอายุ 3 – 6 เดือน กล้ามเนื้อมือแข็งแรงมากขึ้นแล้ง สังเกตจากเริ่มคว้าจับสิ่งของใกล้ตัวด้วยมือทั้ง 2 ข้าง สามารถใช้ปลายนิ้วจับสิ่งของ ใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้คีบจับและควบคุมมือได้ดีขึ้น แนะนำการวางของเล่นที่มีสีสันสดใส เสียงกรุ๊งกริ๊งไว้รอบตัว
  • ช่วงอายุ  6 – 9 เดือน ลูกรักเริ่มเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถหยิบของชิ้นเล็กๆได้  เช่น ลูกปัด เมล็ดต่างๆ
  • ช่วงอายุ 9 เดือน – 1 ปี ลูกสามารถบังคับนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการหยิบของจากพื้นได้ และปล่อยให้หลุดจากมือได้ตามต้องการ มักมีพฤติกรรมทิ้งของซ้ำๆแล้วพอใจ คุณหมอเรียกวัยนี้ว่า วัยทิ้งของ

ช่วงอายุ  1 – 3 ปี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกควรเป็นดังนี้

  1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็กๆ ได้ถนัดมากขึ้น
  2. สามารถพับกระดาษชิ้นเล็กๆ ได้ และหมุนลูกบิดประตูได้ดี
  3. จับดินสอขีดเขียนหรือลากเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลมตามรอยปะได้
  4. เรียงบล็อกไม้ซ้อนกันได้ 6-8 ชิ้น และต่อไม้ 3 ชิ้นเป็นสะพานได้

ช่วงอายุ  3 – 6  ปี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกควรเป็นดังนี้

  • ลูกวัยอนุบาลต้องสามารถควบคุมนิ้วมือและมือได้ดีมากขึ้น เด็กวัยนี้จึงชอบเล่นหรือทำสิ่งต่างๆ ที่มีการใช้นิ้วและมือมากขึ้น
  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกวัยอนุบาล เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่และทางโรงเรียนต้องช่วยกันพัฒนา ด้วยการให้เด็กฝึกกิจกรรมได้แก่  ร้อยลูกปัดเป็นสร้อย หรือเป็นกำไล  เล่นดนตรี เช่น ตีกอง  พับกระดาษ  ระบายสี วาดภาพ ปั้นดินน้ำมัน เล่นบอล เล่นบาส   เป็นต้น

พัฒนาการด้านต่างๆล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน หากพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งบกพร่อง อาจทำให้ลูกมีพัฒนาการด้านอื่นๆบกพร่องตามไปด้วย โดยเฉพาะ พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นนจุดเริ่มที่สำคัญของพัฒนาการหลายๆด้าน หากกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงจะส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกอยู่เสมอ หากพบว่าลูกมีความพกพร่องของพัฒนาการ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เป็นไปตามวัย

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดของลูกน้อย

2. พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ

3. สร้างพัฒนาการความฉลาด ได้ด้วยธรรมชาติ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team