ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

14 November 2016
1996 view

ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย 


พลตรี นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

สูตินรีแพทย์, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผู้เชียวชาญการรักษาผู้มีบุตรยากและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การศึกษา นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

พบแพทย์นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล ได้ที่  :  โรงพยาบาลวิภาวดี

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กุมารแพทย์ชื่อดัง

2. รู้จักจิตแพทย์ชื่อดัง นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

3. ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team