เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ติดบุหรี่

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ติดบุหรี่

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ติดบุหรี่

MamaExpert Team 26 February 2012

  น.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เผยถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ว่า บุหรี่กับสุขภาพในช่องปากของหญิงตั้งครรภ์นับเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม เพราะโดยปกติหญิงตั้งครรภ์จะมีโอกาส...

การตั้งครรภ์ บุหรี่ ปากแหว่ง เพดานโหว่