เพิ่มน้ำนมด้วยสมุนไพร

นมแม่ : เพิ่มน้ำนมด้วยสมุนไพรที่ปลอดภัย

นมแม่ : เพิ่มน้ำนมด้วยสมุนไพรที่ปลอดภัย

MamaExpert Team 21 April 2012

เพิ่มน้ำนมแม่อย่างปลอดภัย การเพิ่มน้ำนมแม่ ต้องทั้งแม่และลูกน้อย ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ คือ ลูกต้องดูดบ่อย ดูดดี ดูดถูกวิธีและดูดเกลี้ยงเต้า น้ำนมแม่ถึงจะพุ่งพวด รวมถึงตัวแม่เองต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ...

น้ำนมมาน้อย ยาสระปะน้ำนม ยาเพิ่มน้ำนม