เด็กแพ้ไข่

เริ่มไข่แดงก่อนไข่ขาว เพราะลูกน้อยอาจแพ้ไข่ได้

เริ่มไข่แดงก่อนไข่ขาว เพราะลูกน้อยอาจแพ้ไข่ได้

MamaExpert Team 20 May 2014

อาการแพ้ไข่ในเด็ก ใครจะไปคิดว่าอาหารที่กินง่าย ๆ อย่างไข่ จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้แถมวัคซีนที่ใช้ไข่ในกระบวนการผลิต อย่าง วัคซีนหวัด 2009 ชนิดเชื้อเป็น ที่ประเทศไทยกำลังผลิตอยู่ คนแพ้ไข่ก็เสียโอกาสไปด้...

อาการแพ้ ในเด็ก อาการแพ้ไข่ขาว อาหารต้องห้ามในเด็ก

อาหารที่ลูกอาจแพ้ได้… คุณแม่ควรสังเกต

อาหารที่ลูกอาจแพ้ได้… คุณแม่ควรสังเกต

MamaExpert Team 05 December 2012

นมวัว การแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กเล็ก เป็นภาวะที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งพันธุกรรม และจากการให้อาหารเสริมทารกที่เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดำรง...

อาการแพ้อาหาร อาการแพ้ในเด็ก อาหารที่เด็กแพ้