เด็กแพ้อาหารทะเล

อาหารที่ลูกอาจแพ้ได้… คุณแม่ควรสังเกต

อาหารที่ลูกอาจแพ้ได้… คุณแม่ควรสังเกต

MamaExpert Team 05 December 2012

นมวัว การแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กเล็ก เป็นภาวะที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งพันธุกรรม และจากการให้อาหารเสริมทารกที่เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดำรง...

อาการแพ้อาหาร อาการแพ้ในเด็ก อาหารที่เด็กแพ้