เซ็กส์ตอนท้อง

เซ็กส์ตอนท้อง ... ต้องประมาณไหน

เซ็กส์ตอนท้อง ... ต้องประมาณไหน

MamaExpert Team 20 October 2015

อย่าหยุดความสุขทางเพศเมื่อตั้งครรภ์  เซ็กส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ แต่สังคมไทยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเพราะเป็นการไม่เหมาะสม แต่ทางการเเพทย์ต้องพูดถึงโดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์ต้องรู้ละเอียดและพูดกันตร...

การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างตั้งครรภ์ ท่าร่วมเพศตอนท้อง เซ็กส์ตอนท้อง