อายุครรภ์มากแต่่ท้องเล็ก

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร

MamaExpert Team 03 March 2014

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร หลายความเชื่อ หลากวัฒนธรรม ความเชื่อของคนโบราณเรื่องการตั้งครรภ์ หนึ่งในนั้นมีเรื่องของลักษณะท้องที่เชื่อว่าสามารถคาดเดาเพศลูกได้ ซึ่งมักจะเชื่อกันว่า ท้องแ...

การตั้งครรภ์ ขนาดของครรภ์ ขนาดของทารกในครรภ์