หนังหุ้มปลายไม่เปิด

เรื่องของลูกชาย : เมื่อหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด

เรื่องของลูกชาย : เมื่อหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด

MamaExpert Team 03 December 2011

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด ภาวะหนังหุ้มปลายไม่เปิด พบได้บ่อย คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปพบแพทย์ ด้วยอาการเจ็บบริเวณปลายอวัยวะเพศชาย และบางครั้งมีหนองไหล หรือหนองซึม เมื่อตรวจร่างกายเด็กบริเวณอวัยวะเ...

การเลี้ยงลูก ขลิบ หนังหุ้มปลายไม่เปิด