มีบุตรยากจากฝ่ายชาย

ผู้ชายที่อยากมีลูกโปรดทราบ

ผู้ชายที่อยากมีลูกโปรดทราบ

MamaExpert Team 17 March 2012

ผู้ชายที่อยากมีลูกโปรดทราบ ชายอายุมาก  มีปัญหามีบุตรยากด้วยเหมือนกัน โดย นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล และทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แต่ก่อนนี้เชื่อกันว่า  ผู้ชายมีความสามาร...

การตั้งครรภ์ การรักษาผู้มีบุตรยาก มีบุตรยาก