ตรวจหู

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

MamaExpert Team 09 July 2012

ทารกสามารถได้ยินตั้งแต่แรกเกิด  แต่มักจะมีเด็กบางคนที่มีการบกพร่องทางการได้ยินจากสาเหตุบางประการ ปัญหาทางการได้ยินจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางการพูดและภาษาล่าช้าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินใน...

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด การได้ยินของเด็ก ตรวจหู

ความพิการแต่กำเนิดมีป้องกันได้จริงหรือ

ความพิการแต่กำเนิดมีป้องกันได้จริงหรือ

MamaExpert Team 21 April 2012

ความพิการแต่กำเนิดมีป้องกันได้จริงหรือ ความพิการแต่กำเนิดป้องกันได้จริงหรือ 1. ความพิการที่สามารถป้องกันได้ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ แม้จะป้องกันไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปากแหว่งเพดานโหว่ ชนิดที่ไม่ม...

ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางสมอง ความพิการแต่กำเนิด