ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ที่ไหน

 วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกราคาสูงลิ่ว ฉีดดีไหม ?

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกราคาสูงลิ่ว ฉีดดีไหม ?

MamaExpert 28 December 2016

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก จากการวิจัยร่วมของ 5 ประเทศ นำไปสู่การพัฒนาต่อจนได้เป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีชื่อเป็นทางการว่า “เด็งวาเซีย” (Dengvaxia) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตนั้นเป็นบริษัทขอ...

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ราคาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก