ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด บังคับใช้ 1 ม.ค.2560

ราชกิจจานุเบกษาเผย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด บังคับใช้ 1 ม.ค.2560

MamaExpert 08 December 2016

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด อัตราวันละ ตั้งแต่ 300-310 บ. เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2560 วันที่ 7 ธ.ค.ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกร...

ค่าแรงปี60 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด หางาน

ราชกิจจานุเบกษาเผย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด บังคับใช้ 1 ม.ค.2560

ราชกิจจานุเบกษาเผย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด บังคับใช้ 1 ม.ค.2560

MamaExpert 08 December 2016

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ใช้ใน 77 จังหวัด อัตราวันละ ตั้งแต่ 300-310 บ. เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2560 วันที่ 7 ธ.ค.ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกร...

ค่าแรงปี60 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด หางาน