การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ16 – 18 เดือน

27 February 2017
1200 view

พัฒนาการตามวัย

 1. ลูกแสดงอาการ ดีใจ เมื่อได้รับความสนใจ รู้จักปฎิเสธ เช่น ส่ายหน้า หรือบอกว่าไม่
 2. ลูกสามารถถือถ้วยน้ำดื่มและนมด้วยตนเอง อาจหกเล็กน้อย
 3. ลูกสามารถ ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ พูดเป็นคำๆ ที่มีความหมายได้5 คำ
 4. ลูกสามารถ วางของซ้อนกัน 2-3 ชิ้นเล่นหาของที่ซ่อนไว้
 5. ลูกสามารถ วิ่งจูงมือเดียว  เดินขึ้นบันไดได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกทำได้

 1. คุณพ่อคุณแม่ให้เวลาเล่นกับลูกดูเเลเอาใจใส่ สอนให้ลูกรู้จักปฎิเสธ เช่นการส่ายหน้าหรือบอกว่าไม่
 2. คุณพ่อคุณ ฝึกให้ลูกดื่มน้ำจากถ้วยทีละน้อยๆ
 3. คุณพ่อคุณให้ลูกทำตามคำบอก เช่น  ให้เด็กเก็บของเล่นใส่กล่อง หากลูกยังไม่เข้าใจ คุณแม่ต้องทำให้ลูกดูก่อนและพูดคุยกับลูกบ่อยๆ
 4. คุณพ่อคุณ จัดหาของเล่น เช่น กล่อง  กระป๋องแป้ง  สีเทียน สำหรับขีดเขียนเล่นหรือวัสดุที่เหลือใช้ให้ลูกฝึกเล่นวางซ้อนกัน เล่นซ่อนของกับลูกโดยเอาผ้าคลุมไว้
 5. คุณพ่อคุณจัดที่กว้างปลอดภัยให้ลูกเคลื่อนไหวสำรวจและปีนป่ายวิ่งอย่างอิสระ และจูงมอลูกเดินขึ้นบันไดโดยวางของเล่นไว้บนบันไดขั้นบนสุดเพื่อชักชวนให้ลูกเดินขึ้นบันได

 

 • No tag available

บทความที่เกี่ยวข้อง