ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบล่าสำเร็จแห่งแรกของโลก

29 September 2014
337 view

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบล่าสำเร็จแล้ว แถลงข่าววันที่ 2 ตุลาคม นี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ศึกษาวิจัยและผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบล่าได้เป็นผลสำเร็จและเป็นแห่งแรกของโลกแล้ว โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในหัวข้อ “ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบล่าสำเร็จ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้อง A201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 ร.พ.ศิริราชโดยมี ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ รศ.ดร.น.พ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา และ ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพร้อมทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการแถลงข่าวทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคอีโบล่า มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียาเฉพาะในการรักษา ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในการรักษาโรคดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถค้นพบการผลิตแอนติบอดีรักษาโรคโรคไข้เลือดออกอีโบล่าสำเร็จ

Photo Credit : www.webmd.com