เช็คด่วน! ฤกษ์คลอด 2566 รวมฤกษ์ดีทั้ง 12 เดือน

02 March 2023
2821 view

ฤกษ์คลอด 2566 รวมฤกษ์ดีทั้ง 12 เดือน

.

.

บทความนี้เราได้รวบรวมฤกษ์ผ่าคลอดบุตรหรือฤกษ์คลอด 2566 ทั้ง 12 เดือนมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกเฟ้นเพื่อลูกน้อยกัน โดยได้คัดสรรฤกษ์ยามที่ดีที่สุด เป็นมงคลต่อลูกน้อย ซึ่งจะมีวันไหนที่เป็นฤกษ์ดีบ้างนั้น ต้องไปดูกันเลย

ฤกษ์คลอด 2566 เดือนมกราคม

เดือนมกราคมมีฤกษ์คลอด 2566  คือ

 • วันที่ 2, 11 และ 20 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 4 และ 13 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง
 • วันที่ 6 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 9 และ 18 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกุมภาพันธ์

เดือนแห่งความรักที่มาพร้อมฤกษ์ผ่าคลอดบุตร คือ

 • วันที่ 8, 17, 27 และ 26 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 15 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมจิตใจที่โอบอ้อมอารี รักทางธรรมและรักธรรมชาติ

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนมีนาคม

เดือนมีนาคมกับเดือนเลขความมงคล พร้อมฤกษ์คลอด 2566 คือ

 • วันที่ 1, 20 และ 29 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 4 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมจิตใจที่โอบอ้อมอารี รักทางธรรมและรักธรรมชาติ
 • วันที่ 13 และ 31 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 18 และ 27 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถในการแสวงหาทรัพย์สิน 

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนเมษายน

เดือนเมษายนพร้อมฤกษ์คลอด 2566 คือ

 • วันที่ 1 และ 29 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมจิตใจที่โอบอ้อมอารี รักทางธรรมและรักธรรมชาติ
 • วันที่ 3 และ 14 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 7 และ 17 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 10, 18 และ 27 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ผ่าคลอดบุตรในเดือน 5 ของปี ดังนี้

 • วันที่ 1, 3, 10, 15, 18 และ 20 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 8 และ 16 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 13 และ 23 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 30 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนมิถุนายน

 • วันที่ 1, 19 และ 29 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 3, 12 และ 21  เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 4 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 17 และ 26 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 1 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 2 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 3, 5  และ 12 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 16 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนสิงหาคม

 • วันที่ 2, 20, 21, 28, 29 และ 31 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง
 • วันที่ 5, 10 และ 14 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 12 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกันยายน

ฤกษ์คลอด 2566 ในเดือนที่ 9 ดังนี้

 • วันที่ 2 และ 11 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 5 ,7 และ 14 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 12 และ 30 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 16 และ 25 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง
 • วันที่ 18 และ 27 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนตุลาคม

 • วันที่ 2, 14 และ 19 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 4, 11 และ 31  เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง
 • วันที่ 7 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 18 และ 26 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์คลอด 2566 มีดังนี้

 • วันที่ 4 และ 5 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 8 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 12 และ 30 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 15 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 27 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนธันวาคม

ฤกษ์คลอด 2566 กับเดือนสุดท้ายของปี ดังนี้

 • วันที่ 2 และ 11 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมดวงแห่งความเป็นผู้นำ
 • วันที่ 5 และ 14 เด็กที่เกิดวันนี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันที่ 9, 18 และ 26 เด็กที่เกิดวันนี้มี Passion สูงมาก มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และทำออกมาได้ดีมาก
 • วันที่ 21 เด็กที่เกิดวันนี้มาพร้อมความรักธรรมชาติและจิตใจที่งดงาม
 • วันที่ 25 เด็กที่เกิดวันนี้เกิดมาพร้อมความสามารถที่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอด 2566 ข้างต้นคงเป็นแนวที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกเฟ้นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อฤกษ์ผ่าคลอดที่แม่นยำเพิ่มมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ดวงของตนประกอบการหาฤกษ์คลอด 2566 ของลูกน้อยร่วมได้ด้วย

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team