ฝากครรภ์พิเศษ คืออะไร ใครบ้างที่เหมาะกับการฝากครรภ์ประเภทนี้

07 September 2022
2696 view

ฝากครรภ์พิเศษ

.

.

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ คุณแม่ควรรีบไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดอย่างน้อยจะต้องไม่เกินไตรมาสแรก เพราะการฝากครรภ์จะทำให้คุณแม่และทารกในครรภ์ปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากว่าแพทย์จะตรวจดูสภาพร่างกายของคุณแม่อย่างละเอียดว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมถึงแนะนำวิธีดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ในทุกๆ เรื่อง โดยการฝากครรภ์นั้นจะมีด้วยกัน 2 แบบนั่นก็คือฝากครรภ์ทั่วไป และฝากครรภ์พิเศษ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการ ฝากครรภ์พิเศษ ว่าคืออะไร และใครบ้างที่เหมาะจะฝากครรภ์ประเภทนี้ เอาเป็นว่าไปดูกันเลย

ฝากครรภ์พิเศษ คืออะไร?

ฝากครรภ์พิเศษ คือการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ฝากครรภ์ไว้กับคุณหมอท่านนั้นๆ ตลอดไปจนถึงการทำคลอด ซึ่งการฝากครรภ์แบบพิเศษนี้ส่วนใหญ่มักจะมีในโรงพยาบาลที่เป็นเอกชน คลินิกฝากครรภ์ โดยคุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องมีการระบุแพทย์เจ้าของไข้ที่แน่นอน เพราะฉะนั้นการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นการฝากครรภ์แบบพิเศษโดยอัตโนมัติ เหมือนกับการมีสูตินรีแพทย์ประจำตัวคอยดูแลครรภ์ไปจนถึงคลอดเลย แต่หากเป็นโรงพยาบาลรัฐการฝากครรภ์แบบพิเศษคือการที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยากให้หมอสูติ หรือแพทย์อาจารย์แพทย์ เป็นผู้ทำคลอดให้นั่นเอง

ใครบ้างที่ควรฝากครรภ์แบบพิเศษ

การ ฝากครรภ์พิเศษ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถฝากได้ทุกคน เลือกตามความสะดวกของคุณแม่ เพราะการฝากครรภ์แบบพิเศษคือการฝากครรภ์กับแพทย์สูติ หรือคุณหมอท่านนั้นๆ ให้ดูแลไปจนถึงคลอด สำหรับคุณแม่ที่มี อายุมาก มีโรคประจำตัว มีลูกยาก โรคแทรกซ้อน ประวัติเสี่ยงในการตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้ ควรฝากครรภ์แบบพิเศษ เพราะจะมีความเสี่ยงมากกว่าคุณแม่ทั่วไป การฝากครรภ์แบบพิเศษ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์

ข้อดีของการฝากพิเศษ

คุณแม่หลายคนมีข้อสงสัยในการ ฝากครรภ์พิเศษ และฝากครรภ์ธรรมดาทั่วไปว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความต่างกันอยู่พอสมควร เพราะการฝากครรภ์แบบพิเศษนั้น คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการฝากแบบธรรมดา และยังสามารถที่จะเลือกแพทย์ผู้ทำคลอดได้ และนี่คือข้อดีของการฝากครรภ์ พิเศษ

  • ฝากครรภ์พิเศษ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถที่จะเลือกแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมาดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์กระทั่งไปจนคลอด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงจากการฝากแบบธรรมดาแต่ก็ไม่มากนัก
  • คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องปัญหาสุขภาพ อายุมาก หรือมีลูกยาก การฝากพิเศษจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ได้
  • คุณแม่ส่วนใหญ่ที่ ฝากครรภ์พิเศษ ส่วนใหญ่ก็เพื่อต้องการการดูแลแบบพิเศษจากแพทย์ที่เป็นเจ้าของคนไข้ เพื่อความสบายใจ ลดความขัดแย้งระหว่างคนไข้และเจ้าหน้าที่ดูแลสูติกรรม และสูติแพทย์ ที่ไม่ได้รับการฝากแบบพิเศษ
  • ฝากพิเศษคุณแม่สามารถที่จะต่อรองกับแพทย์ผู้รับฝากพิเศษได้ เช่นการขอผ่าคลอด การขอลัดคิว รวมถึงการขอนอนพักในห้องพิเศษ

ฝากครรภ์แบบพิเศษได้ที่ไหน

สำหรับคุณแม่ที่อยาก ฝากครรภ์พิเศษ สามารถฝากได้ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และ คลินิกฝากครรภ์ แต่การฝากในโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนการไปฝากครรภ์จะเป็นการฝากแบบพิเศษแบบอัตโนมัติทันที แต่หากเป็นโรงพยาบาลรัฐการฝากครรภ์แบบพิเศษจะเป็นการฝากครรภ์ที่คุณแม่สามารถที่จะเลือกแพทย์ได้ว่าต้องการแพทย์ท่านใดมาดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ตลอดไปจนถึงการคลอด ได้เลย คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเลือกได้ตามความสะดวกและพึงพอใจได้เลย แต่ข้อแนะนำในการฝากครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการฝากแบบธรรมดา หรือ ฝากครรภ์พิเศษ ควรเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน เพื่อมีอะไรที่ฉุกเฉินจะได้เดินทางไปถึงอย่างรวดเร็วที่สุด

เรื่องน่ารู้กับการฝากครรภ์

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์คุณแม่ควรรีบไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด เพราะการฝากครรภ์เป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ตลอดจนถึงคลอด คุณแม่จึงควรเข้าฝากครรภ์และไปตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะการฝากครรภ์มีความสำคัญมากไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด และนี่คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์

1. การฝากครรภ์คือการดูแลสุขภาพครรภ์

การฝากครรภ์เปรียบเหมือนการที่คุณแม่มีผู้ดูแลสุขภาพครรภ์ ช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพราะหมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การลดความเสี่ยงเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ การออกกำลังกายและอื่นๆ โดยที่คุณแม่สามารถปรึกษาและสอบถามได้ทุกอย่าง โดยคุณแม่สามารถที่จะฝากครรภ์ได้ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึง คลินิกฝากครรภ์ ได้ทุกสถานที่ตามความชอบและสะดวก

2. การฝากครรภ์ ลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้

สำหรับคุณแม่ที่มีสุขภาพร่างกายปกติการฝากครรภ์แพทย์ก็จะเฝ้าติดตามอาการเป็นปกติไปจนถึงคลอด แต่สำหรับคุณแม่ที่มีโรคแทรกซ้อน หมอก็จะช่วยให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด ลดความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ให้มากที่สุด ตลอดจนถึงการคลอดอย่างปลอดภัย

3. ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

การฝากครรภ์จะช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ได้ เพราะการฝากครรภ์สามารถลดอัตราการแท้งบุตร การคลอดบุตรก่อนกำหนด  รวมถึง เด็กคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตได้ แถมยังช่วยป้องกันการอักเสบติดเชื้อในตัวลูกน้อยได้อีกด้วย

การ ฝากครรภ์พิเศษ คือการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการการดูแลเอาใจใส่พิเศษ เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อยมากที่สุดนั่นเอง สำหรับคุณแม่ที่อยากฝากครรภ์แบบพิเศษสามารถฝากได้ทั้งที่โรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลิกนิกรับฝากครรภ์ทั่วไปได้หมดขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณแม่แต่ละท่านนั่นเอง

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. จะต้องทำอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์

2. ทำไมต้องฝากครรภ์ ไม่ฝากครรภ์อันตรายต่อลูกอย่างไร

3. การฝากครรภ์ เริ่มเมื่อไหร่ การฝากครรภ์ตรวจอะไรบ้างเช็กเลย!!!

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team