กรมควบคุมโรคแนะแนวทางป้องกันโควิด-19 ของเด็ก 5 - น้อยกว่า 12 ปี

26 April 2022
647 view

กรมควบคุมโรคแนะแนวทางป้องกันโควิด-19 ของเด็ก 5 - น้อยกว่า 12 ปี

.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารสุข ได้เผยแพร่ “แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 5 - น้อยกว่า 12 ปี” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยมีแนวทาง ดังนี้

 

1.หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด และระบายอากาศได้ไม่ดี

2.ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อการรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และเสร็จจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

3.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

4.หากมีการเดินทางท่องเที่ยว หรือเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าและพื้นผิวต่าง ๆ

5.ฉีดวัควีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็ก (โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต

6.หากเด็กมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับผู้ป่วย ให้รีบแจ้งผู้ปกครองเพื่อตรวจหาเชื้อ ด้วย ATK

7.กรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายตัว สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ควรรีบแยกตัวออกจากเด็กแลตรวจหาเชื้อ ด้วย ATK ทันที หากได้ผลเป็นบวกให้โทรติดต่อสายด่วน 1330

.

.

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304481225164208&id=100068069971811

.

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team