โครงการ Falcon Sharing Café มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

17 August 2020
285 view

ผลิตภัณฑ์นม “นกเหยี่ยว Falcon” แบรนด์นมคุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสต์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากโครงการ Falcon Sharing Café มูลค่า 50,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือยาง เฟสชิล และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเภสัชกรหญิง เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ