วันดื่มนมโลก (World Milk Day) 1 มิถุนายนปีนี้ โฟร์โมสต์ชวนคนไทยร่วมแบ่งปันสุขภาพดีให้น้อง ๆ มูลนิธิกระจกเงา

30 June 2020
233 view

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ เพื่อคนไทยมานานกว่า 60 ปี บริจาคนมพร้อมดื่มยูเอชทีตราโฟร์โมสต์ 8,704 กล่อง ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เนื่องในโอกาส วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ซึ่งองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการดื่มนม   

โฟร์โมสต์จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลกทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆรวมถึงคนไทยทุกคน ตระหนักถึงโภชนาการที่ดีและประโยชน์ที่ได้จากการดื่มนมเป็นประจำอย่างน้อย 1-2 แก้วต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยในปีนี้โฟร์โมสต์ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ปันนมปันน้ำใ จ One Like One Share” ผ่านเฟซบุ๊คเพจของโฟร์โมสต์ โดยบริษัทฯ จะบริจาคนมให้กับเด็กๆ มูลนิธิกระจกเงา เท่ากับยอด Like ทั้งหมดที่ได้รับซึ่งปรากฎว่ามียอดกว่า 8,704 Like ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณชุมาภา ดีสุดจิต ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โฟร์โมสต์ ได้มอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชทีตราโฟร์โมสต์ 8,704 กล่อง ให้กับคุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิกระจกเงา โดยทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดใส่ใน ‘กล่องแบ่งปัน’ ภายใต้โครงการอาสามาเยี่ยมเฟส 2 ของมูลนิธิฯ ซึ่งเริ่มเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สามารถลงทะเบียนรับบริจาคได้ทุกวันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ วันละ 300 ครอบครัว เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม โดยตั้งเป้าส่งมอบ ‘กล่องแบ่งปัน’ ให้ได้ 9,000 ครอบครัวทั่วประเทศ