‘โฟร์โมสต์’ ร่วมปันสุขภาพดีผ่าน ‘ตู้ปันสุข’

29 May 2020
197 view

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้มอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับเด็ก ตราโฟร์โมสต์โอเมก้า 369 จำนวน 166 ลัง (7,900 กล่อง) ให้กับนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสนับสนุนโครงการตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนบริษัทฯ และจะได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป  โฟร์โมสต์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจต้านภัยโควิด-19 ด้วยการมอบโภชนาการที่ดีจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจผ่าน ตู้ปันสุขให้ทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน