โครงการดาวน์สู่ดาว สะท้อนผลงานของการทำงานที่มีความสุข งานมักจะออกมาดีเสมอ แต่ใครจะมีความสุขกับการทำงานได้ ตลอดเวลา?

08 October 2019
388 view

คนที่ทำงานด้วยความสุข งานมักจะออกมาดีเสมอ แต่ใครจะมีความสุขกับการทำงานได้ ตลอดเวลา?

 

มีแน่นอน...

เพราะเด็ก ๆ ในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความสุขนี้ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่น้อง ๆ ทำขึ้นภายใต้ชื่อ “ดาว” ที่จุดประกายโดยโครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี ซึ่งเป็นโครงการที่อาสาสมัครทีเอ็มบีได้เข้ามาสนับสนุนและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ภายใต้ปรัชญา Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น โดย

  • ช่วยสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญา และให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นผู้พิการทางสติปัญญานำบุตรหลานเข้าสังคม เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าสังคม ซึ่งต่อไปจะได้สามารถดำรงชีวิตแบบคนทั่วไปได้
  • สร้างแบรนด์ “ดาว” เพื่อเป็นแบรนด์กลาง ให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ ผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศใช้เป็นโลโก้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น กระถางเดคูพาจ ไม้แขวนเสื้อลูกปัด กระเป๋าผ้าเพ้นท์ ผ้าพันคอ เป็นต้น
  • พัฒนาช่องทางออนไลน์ (ระบบ e-commerce) ให้กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  • แนะนำวิธีการทำบัญชีเบื้องต้น จัดการสต็อก และการบริหารจัดการต่าง ๆ

โครงการดีๆ แบบนี้ นอกจากเป็นการสร้างทัศคติที่ดีต่อเด็กพิเศษแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข หากสนใจผลิตภัณฑ์จากเด็กๆ สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดาว” ได้ทางสมาคมฯ โดยเข้าไปดูสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.pikarnpanya.tht.in