โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อมชูระบบการสอนแบบ SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทย!!!

17 August 2019
385 view

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อมชูระบบการสอนแบบ SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทย พร้อมชูแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมเชื่อมโยงทักษะความรู้ ต่อยอดสู่สากล

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า “กลุ่มทองสิมามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาชุมชนย่านพระราม 2 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลนครธนจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สร้างศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลาด อาคารพาณิชย์ และธุรกิจด้านบริการอื่นๆและล่าสุดยังได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยร่วมกับเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส และเป็นลำดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นางสาวเพ็ญศิริ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนว่า “โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีอาคารสูง 2 และ 3 ชั้น พร้อมด้วยที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล อาคารศิลปะและการแสดง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคารกีฬาและสันทนาการ โดยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน โดยมีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้” 

เครือข่ายของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบซิส คือหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ซึ่งมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือข่าย เบซิสผสานรวมกับการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น โดยได้นำเอาแนวคิดด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เตรียมการเรียนการสอนในระบบการศึกษารูปแบบเฉพาะของเบซิส ทั้งด้านการคัดสรรคณะครูอาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  และทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะต้องมีทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทุกสาขาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตัวเอง และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมปลูกฝังให้ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรากฐานความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง นางสาวเพ็ญศิริกล่าว

อลิซาเบธ ธีส ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า หลักสูตรของโรงเรียนเป็นรูปแบบเฉพาะของทางเบซิสเพียงที่เดียว เป็นระบบการสอนแบบ SET/LET โดยนำครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) มาสอนร่วมกันและให้การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความชอบ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังนำแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ที่ให้ความสำคัญในความเป็นไทยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตบนรากฐานของความเป็นไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลกนอกจากเบซิสจะมีหลักสูตรการศึกษาการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลัก “Locally rooted, globally connected” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล ทางโรงเรียนได้ตอกย้ำแนวคิดนี้โดยมีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกวัน ทั้งยังปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจ ภายในโรงเรียนมีเรือนไทยทองสิมาวิชชาลัยที่ออกแบบโดย อาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ นักออกแบบสถาปัตยกรรมไทยชื่อดัง เรือนไทยแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะนำเสนอความเป็นไทยให้อยู่ท่ามกลางความเป็นสากลอย่างภาคภูมิ โดยจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปะไทย เชื่อมโยงแก่นรากของความเป็นไทยกับความก้าวไกลของโลกสากลซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของโรงเรียนอันจะสร้างบุคคลกรคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอลิซาเบธ ธีสกล่าว