10 ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ที่แม่ท้องต้องผ่าตัดคลอด

11 March 2017
7624 view


ผ่าตัดคลอดบุตร

คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนกลัวการคลอดธรรมชาติ ไม่อยากเผชิญกับความเจ็บปวดของการคลอดธรรมชาติ หลายคนจึงร้องขอกับสูติแพทย์ เพื่อทำการ ผ่าตัดคลอด ทั้งๆที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัด  คุณทราบหรือไม่ หากเป็นไปได้ สูติแพทย์ จะแนะนำให้คลอดเองดีที่สุด เพราะคุณแม่คลอดเองฟื้นตัวเร็ว  ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า ยกเว้นในคุณแม่บางรายที่แพทย์ ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้น หรือ อาจจะต้อง ผ่าตัดคลอด

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นต้อง ผ่าตัดคลอดบุตร  (Absolute indication)

 1.  ทารกตัวโตเกินไป ภาษาแพทย์เรียกว่า การผิดสัดส่วนระหว่างทารกกับช่องเชิงกรานของแม่ CPD
  ส่วนนำของทารกอยู่ในท่าที่ไม่พร้อม เช่น ท่าขวาง ท่าก้น ทารกที่สามารถคลอดธรรมชาติได้ต้องมีหัวเป็นส่วนนำ
 2. เคยมีการผ่าตัดอย่างอื่นที่มีผลต่อการเบ่งเช่น เคยผ่าตัดเนิ้องงอกในมดลูก
 3. มีเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่ ขวางทางการคลอด
 4. ภาวะรกเกาะตำ่ ระดับความรุนแรงระดับที่ 2 และความรุนแรงระดับที่3
 5. ทารกอยู่ในภาะวิกฤต ต้องได้รับความช่วยเหลือทันที เช่น ถ่ายขึ้เทาในท้อง อัตราการเต้นของหัวใจลดลง

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ “อาจจะ”ต้อง ผ่าตัดคลอดบุตร  (Relative indication)

 1. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
 2. คุณแม่ตั้งครรภ์าเคยผ่าท้องคลอดมาก่อน
 3. ทารกในครรภ์มีส่วนนำผิดปกติ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 4. คุณแม่ตั้งครรภ์ มีประวัติเป็นผู้มีบุตรยากมาก่อน
 5. คุณแม่ตั้งครรภ์เคยมีประวัติ ทารกตายคลอด แท้งเป็นอาจิณ

คุณแม่ตั้งครรภ์ทราบถึงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการ ผ่าตัดคลอดบุตร แล้ว ว่าบางครั้งเกิดจากปัจจัยด้านทารกในครรภ์เอง ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้  ฉะนั้นต้องใส่ใจสุขภาพ ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง ดูแลตัวเองตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะ เพื่อที่จะได้ลอดเองไม่ต้องผ่าตัดคลอดบุตรค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ต้องการ ผ่าตัดคลอดบุตร ควรปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง