เสริมสร้างพัฒนาการลูกวัยอนุบาลอย่างไร? ให้พร้อมเรียนรู้ในทุกๆวัน

27 August 2018
5138 view

เด็กวัยอนุบาล เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านภาษา ทุกวินาทีจึงมีค่า เพราะคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่อย่าพลาด!!! ที่จะเสริมสร้างร่างกายและสติปัญญาของลูกน้อย ให้พร้อมรับการเรียนรู้ Mamaexpert ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างร่างกายและสติปัญญาของลูกให้สมวัย จึงนำเทคนิคดีๆ ในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกวัยอนุบาลมาฝาก มาดูกันเลย

ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกวัยอนุบาลให้ฉลาดสมวัย

ช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 5 ขวบแรก เป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ⁽¹⁾ จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา หากในช่วงเวลานี้ เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการได้รับการกระตุ้นสมองที่ตรงจุด ยิ่งจะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ Mamaexpert ได้รวบรวมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมของลูกวัยอนุบาล  มีด้วยกัน 5 กิจกรรม ดังนี้

5 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมของลูกวัยอนุบาล

1.กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยการใช้ศิลปะ กิจกรรมสร้างสรรค์จะช่วยในเรื่องการทำงานประสานกันระหว่างมือและตา นำไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การปั้น การตัดปะการประดิษฐ์

2.กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความสนใจและความชอบของตนเอง กิจกรรมจะเน้นสร้างเสริมจินตนาการของเด็ก โดยลักษณะของการเล่นมีหลายลักษณะ เช่น เล่นบทบาทสมมติ เล่นเลียนแบบ อ่านหรือดูภาพที่ตนเองสนใจ หรืออาจเป็นการเล่นของเล่นชิ้นโปรด

3.กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะโดยใช้เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงให้เด็กได้เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเคลื่อนไหวตามบทเพลง การเล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ การร้องเพลง ท่องคำกลอนหรือคำคล้องจอง เป็นต้น

4.กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่แปลกใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย
กิจกรรมกลางแจ้งที่ควรจัดให้ลูกได้เล่น เช่น การเล่นทราย การเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นเกมการละเล่นต่างๆ การเล่นบทบาทสมมติในบ้านจำลอง การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา

5.กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้ภาษาในการฟัง พูด การสื่อสาร อ่าน และเขียน เป็นกิจกรรมที่ควรทำร่วมกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก เพื่อเป็นการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ของพ่อและแม่ให้กับลูก ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอ่านหรือการเล่านิทานให้ลูกฟัง การเขียนสะกดคำ การนับเลข การท่องคำศัพท์ต่างๆ อาจสอดแทรกในเรื่องศัพท์ทางภาษาให้กับลูกก็ได้

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพัฒนาการที่ดีสมวัย ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมพร้อมเรียนรู้นั้นคือ อาหารและการเลี้ยงดู

Mamaexpert แนะนำเลย!!! สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัดผสมนม  เป็นการผสานคุณค่าของ 2 คุณประโยชน์ระหว่าง ซุปไก่สกัดเข้ากับนมที่ลงตัว ที่สำคัญยังอุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสมองและร่างกายของเด็กๆ ได้แก่ DHA, Omega3  แคลเซียม และวิตามินบีคอมเพล็กซ์ 8 ชนิด ได้แก่ B1, B2, B6, B12, กรดแพนโทธินิค, โฟเลต, ไนอะซิน, ไบโอติน ช่วยในการพัฒนาทั้งทางสมองและการเจริญเติบโตของร่างกาย ตอบโจทย์ในเรื่องการเสริมสร้างร่างกายและสมองของเด็กในวัยเจริญเติบโตให้พร้อมเรียนรู้ในทุกๆวัน นับว่าประโยชน์ครบจบในขวดเดียว มีให้เลือก อร่อยได้ประโยชน์กันถึง 2 รสชาติ ทั้งสก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัดผสมนม รสช็อกโกแลต และ สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัดผสมนม กลิ่นเมลอน เป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพที่มีประโยชน์ครบถ้วนด้วยคุณค่าสารอาหารดีต่อสุขภาพร่างกาย และช่วยบำรุงสมองของเด็กๆ  เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ลูกไม่ควรพลาด คุณแม่ต้องลองให้ลูกๆ ดื่มกันนะคะ!!!

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

  1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง.หน้า 10.เข้าถึงได้จาก http://www.thaichilddevelopment.com/images/doc/Ebook1.pdf.[ค้นคว้าเมื่อ 15 สิงหาคม 2561]