รับสมัครอาสาสมัครเด็กน้อย วัย 4-12 เดือนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการรับรู้เสียงในภาษาไทย

20 August 2018
1405 view

ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษาของทารกแห่งแรกในประเทศไทย

 MARCS-CILS NOKHOOK babylab รับสมัครอาสาสมัครเด็กน้อย

วัย 4-12 เดือนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการรับรู้เสียงในภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบัน MARCS จากมหาวิทยาลัย Western Sydney ประเทศออสเตรเลียจัดตั้งศูนย์วิจัยการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของทารก และกำลังมีโครงการวิจัยการแรกรับภาษาของทารกในภาษากลุ่มเอเชียร่วมกับสถาบัน Laboratory for Language Development at RIKEN Brain Science Institute จากประเทศญี่ปุ่น Speech, Language and Reading Lab จากฮ่องกง และศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาในทารกจากมหาวิทยาลัย Chung-Ang ประเทศเกาหลีใต้  

ประเทศไทยที่ได้มีการจัดตั้ง “MARCS-CILS NokHook Babylab” ซึ่งนับเป็นศูนย์วิจัยด้านพัฒนาการทางภาษาของทารกแห่งแรกในประเทศไทย ศูนย์วิจัยดังกล่าวตั้งอยู่ที่ห้อง 314 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีอาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย

โครงการปัจจุบันที่ศูนย์วิจัย MARCS-CILS NokHook Babylab กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่ การศึกษาการแยกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะของทารกไทยในช่วงอายุ 4-12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการรับรู้หน่วยเสียงพยัญชนะของทารกไทย เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลองในทารกญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและเสียงพูดที่มารดาหรือผู้ปกครองใช้พูดกับทารกไทย

ขั้นตอนการทดลองที่ใช้ในศูนย์วิจัยไม่เป็นอันตรายต่อทารก โดยโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยทั้งหมดผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ทั้งนี้วิธีการทดลองที่ใช้ภายในศูนย์วิจัยเป็นวิธีการง่ายๆ คล้ายกับการเล่นเกมในระยะเวลาสั้นๆ และผู้ปกครองสามารถอยู่กับทารกได้ตลอดการทดลอง โดยผู้ปกครองจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังการทดลอง สำหรับการทดลองนั้นใช้เวลาเข้าร่วมประมาณ 40 นาที

ผลการวิจัยที่ได้รับจะช่วยให้ผู้ปกครองทราบพัฒนาการของทารกในด้านการแยกหน่วยเสียงพยัญชนะ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยด้านพัฒนาการทางภาษา นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้ยังมีส่วนสำคัญในการต่อยอดและเพิ่มองค์ความรู้สำคัญด้านพัฒนาการทางภาษาของทารกไทยซึ่งมีจำนวนน้อยมากในปัจจุบัน

โครงการปัจจุบันของมาร์กซ์ ซิลส์ นกฮูกเบบี้แล็บต้องการอาสาสมัครทารกเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึก และบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 500 บาท (gift voucher) เป็นสิ่งตอบแทนในการเข้าร่วมการวิจัย หากผู้ปกครองท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมวิจัยได้ที่เบอร์  086-776-7573 (จุฑาทิพ), 085-403-5780 (นวศรี) และ 02-613-2677 (นกฮูกเบบี้แล็บ) หรือเว็บเพจ https:// www.facebook.com/BabyNokHook2016/; https://www.youtube.com/watch?v=Wud4-x8nJ1A&feature=youtu.be