ความฉลาด…สร้างได้จริงหรือ?

24 May 2018
13551 view

พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกฉลาดสมองดี พยายามสรรหาวิธีที่จะทำให้ลูกฉลาด คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ ความฉลาดติดตัวลูกมาตั้งแต่แรกคลอด และส่วนหนึ่งมาจากอาหารและการเลี้ยงดู วันนี้ Mamaexpert ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาดและสมองไว

ลูกฉลาดสมองไวด้วยปัจจัยหลายอย่าง

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ อาหารและการเลี้ยงดูนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูก อาหารที่ช่วยบำรุงสมองลูกที่ดีที่สุดคือนมแม่ เพราะสารอาหารหลักในนมแม่มีไขมัน โปรตีน แลคโตส1  และสารอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังมี สฟิงโกไมอีลิน ไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด ที่พบมากในน้ำนมแม่2 เช่นกัน

ภาพแสดงอัตรา สฟิงโกไมอีลินที่พบในน้ำนมแม่2

วงจรประสาทกับการทำงานของสมองลูกน้อย

"สมอง" เป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญในการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ความสามารถทางสติปัญญา การสื่อสาร และการเคลื่อนไหวของร่างกาย คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมว่า สมองประกอบด้วย ไขมันถึง 60%3 ซึ่งไขมันเป็นส่วนประกอบหลักของไมอีลินในสมอง4 เส้นใยประสาทที่มีไมอีลิน จะมีการส่งสัญญาณประสาท เร็วกว่าที่ไม่มีไมอีลินถึง 60 เท่า5 โดยมีสฟิงโกไมอีลิน เป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน6 

สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) หนึ่งในสารอาหารสำคัญเพื่อสมองลูก 

ในปัจจุบันแม้ว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถปรับหรือไปควบคุมการสร้างไมอีลินให้เกิดขึ้นตามต้องการได้โดยตรง แต่เราสามารถส่งเสริมการสร้างปลอกไมอีลินได้ด้วย สฟิงโกไมอีลิน เพราะสฟิงโกไมอีลินเป็นสารอาหารที่มีบทบาทในการสร้างไมอีลิน ซึ่งไมอีลินช่วยสมองประมวลผลเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปลอกไมอีลินมีองค์ประกอบเป็นไขมันถึงร้อยละ 70 ดังนั้นไขมันที่ได้รับจากอาหารโดยเฉพาะ ไขมันจากนมแม่
จะเป็นแหล่งที่สำคัญในการสร้างปลอกไมอีลินในสมองลูกรัก สำหรับวัยที่เริ่มอาหารเสริมแล้ว สามารถได้รับ สารอาหาร สฟิงโกไมอีลิน จากแหล่งต่างๆ เช่น ไข่ ครีม ชีส นม รวมถึงผลิตภัณฑ์นม7 นอกจากการได้รับสารอาหารที่สำคัญในการบำรุงสมองแล้ว การกระตุ้นพัฒนาการบางอย่างก็ทำให้สมองเกิดการสร้างปลอกไมอีลินได้ เช่น ในช่วงขวบปีแรกการฟังเสียงที่หลากหลายและการฟังเสียงดนตรี การแก้โจทย์ปัญหาจะช่วยพัฒนาวงจรประสาทและการสร้างปลอกไมอีลิน เป็นต้น 

การเสริมพัฒนาการลูกให้ฉลาดไม่ยากถ้าเข้าใจ การส่งเสริมให้ลูกได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องและนานที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และให้ลูกทานอาหารหลักครบ 5 หมู่จากอาหารที่หลากหลายอยู่เป็นประจำ รวมถึงการเลี้ยงดูลูกให้มีโภชนาการที่ดีสมวัยควบคู่กับการกระตุ้นพัฒนาการอยู่เสมอช่วยพัฒนาสมองลูก ให้เป็นเด็กสมองไวได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก  : นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

  1. Olivia Ballard, JD, et al. Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors. Pediatr Clin North Am. 2013 February; 60(1): 49–74. doi:10.1016/j.pcl.2012.10.002
  2. Francesca Giuffrida, Cristina Cruz-Hernandez, et al. Quantification of Phospholipids Classes in Human Milk. Lipids (2013) 48:1051–1058
  3. Chang CY, KE DS, Chen JY. Essential Fatty Acids and Human Brain. Acta Neurol Taiwan. 2009 Dec; 18(4): 231–41.
  4. Douglas Fields. White matter in learning, cognition and psychiatric disorders. Trends Neurosci. 2008 July ; 31(7): 361–370
  5. Susuki k.Nature Education 2010, 3(9):59
  6. Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, et al., editors. Characteristic Composition of Myelin. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1999
  7. Vesper et al., Sphingolipids in Food and the Emerging Importance of Sphingolipids to Nutrition. 1999