เตรียมความพร้อมเปิดเทอมวันแรกแก้ปัญหาลูกงอแง

19 May 2018
3376 view

เตรียมความพร้อมเปิดเทอม

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมวันแรก คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นกังวลว่าลูกจะอยู่อย่างไร คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมลูก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนเข้าเรียน หากลูกน้อยมีอาการงอแงในวันเปิดเทอมวันแรกแก้ปัญหาอย่างไรดี Mamaexpert มีคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนมาฝากค่ะ

เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความคุ้นเคย

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยอนุบาลที่ต้องเข้าโรงเรียนครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปสร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียนสักระยะให้ลูกน้อยมีความคุ้นเคยกับคุณครู เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียน เพื่อให้ลูกได้ลดความวิตกกังวลลงเมื่อต้องได้อยู่ห่างคุณพ่อคุณแม่

เตรียมความพร้อมด้วยการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสม

การเลือกโรงเรียนให้ลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษารายละเอียดของโรงเรียนเกี่ยวกับงบประมาณค่าเทอม ค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการนักเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมโรงเรียน บรรยากาศการจัดห้องเรียน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาดของอาคารเรียน อาหารที่ถูกสุขลักษณะและการดูแลสุขอนามัย

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ เมื่อลูกไปโรงเรียนต้องอยู่รวมกันกับคนอื่นๆอาจมีปัญหาสุขภาพตามมาได้ และการติดเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยการพาลูกไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ

เตรียมความพร้อมเมื่อลูกร้องไห้งอแง

ปัญหาที่ทุกบ้านต้องเจอเมื่อลูกน้อยไปโรงเรียนวันแรกคือ ร้องไห้งอแง อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่โรงเรียน ไม่อยากห่างจากคุณพ่อคุณแม่ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ไปส่งลูกน้อยที่โรงเรียนควรรีบกลับไม่ควรอยู่นาน หรือไปนั่งเฝ้า แอบมอง ก่อนกลับคุณพ่อคุณแม่เข้าไปกอดลูกเพื่อสร้างความมั่นใจ และการนัดเวลามารับ-มาส่งให้ตรงเวลา เพื่อให้ลูกมีความมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาจะได้กลับบ้าน

 

การเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องที่ยาก คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกถึงการไปโรงเรียน ได้พบเพื่อนๆ และพบคุณครูที่ใจดีเมื่อคุณพ่อคุณแม่ คอยห่วงใยและเอาใจใส่เพื่อให้ลูกลดความวิตกกังวล ไม่ร้องไห้งอแง Mamaexpert ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกบ้านค่ะ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

1. แก้ปัญหาเปิดเทอมเด็กงอแง.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.เข้าถึงได้จาก  https://goo.gl/Zt1eAj. [ค้นคว้าเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561].

2. ทำอย่างไรดี...เมื่อลูกจ๋าไม่อยากไปโรงเรียน.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต.เข้าถึงได้จาก http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=know&group_id=0&id=319[ค้นคว้าเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561].