ไขมันธรรมชาติจากนมแพะ ย่อยง่าย ลูกน้อยน้ำหนักดี สมองดี

17 November 2017
2741 view

ทารกในช่วง1-2 ขวบปีแรก มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมี่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยต่างๆเมื่อทารกมีอายุ 1 ขวบ จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากน้ำหนักแรกคลอดถึง 300 %และความยาวของลำตัว เพิ่มขึ้นจากความยาวแรกคลอดถึง 150 %ซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของมนุษย์เราอาหารในวัยทารกหรือเด็กเล็ก คือนมแม่ หรือผลิตภัณฑ์นมผง และอาหารเสริม จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณได้รับพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไม ผลิตภัณฑ์นมผง ของลูกน้อยจึงมีไขมันสูง นั่นเป็นเพราะ ไขมันคือแหล่งพลังงานหลักของลูก ถึง 50% เลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์นมผง ที่ทำมาจากนมวัว ได้มีการสกัดเอาไขมันนมออกไป แล้วเติมไขมันพืชลงไปแทน ทั้งนี้ เพราะไขมันสัตว์ ย่อยยากและมีปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น ในปริมาณต่ำ

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการศึกษาพบถึงคุณประโยชน์ของไขมันนม ( Milk Fat) มากมายและได้มีรายงานการวิจัยใหม่ พบว่า ไขมันนมแพะ (Goat Milk Fat)เป็นแหล่งที่ดีของมิลค์แฟทโกลบูล เมมเบรน ( Milk Fat Globule Membrane หรือ MFGM )เป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันกว่า 150 ชนิดซึ่งพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากงานวิจัยทางด้านโภชนาการฉบับหนึ่งได้ทำการศึกษา เปรียบเทียบความสามารถในการย่อยไขมันใน สูตรนมที่ใช้สัดส่วนการผสมระหว่างไขมันนมแพะ (Goat Milk Fat) และ ไขมันพืชที่แตกต่างกันพบว่าไขมันจะถูกย่อยได้ดีที่สุดในสูตรนมที่มีสัดส่วนไขมันนมแพะประมาณ 50%ของไขมันทั้งหมดนอกจากนมแพะจะมี โปรตีน CPP (Casein Phosphopeptides) โปรตีนคุณภาพดี มีลักษณะที่นุ่ม ย่อยง่ายช่วยในการดูดซึม เกลือแร่ต่างๆ ที่สำคัญต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี และแมกนีเซียมเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีไขมันนมแพะ (Goat Milk Fat)ที่มี มิลค์แฟทโกลบูล เมมเบรน ( Milk Fat Globule Membrane หรือ MFGM) เพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และพัฒนาสมองของลูกน้อยอีกด้วย


เมื่อคุณแม่เลือกนมแพะ ให้ลูกน้อย คุณแม่มั่นใจได้ว่า ลูกน้อยจะได้รับสารอาหารจากธรรมชาติโปรตีนคุณภาพดี โปรตีน CPP โปรตีนนุ่ม และไขมันนมแพะ(Goat Milk Fat) ที่ย่อยง่ายและมีมิลค์แฟทโกลบูล เมมเบรน ( Milk Fat Globule Membrane หรือ MFGM )ซึ่งเป็นสารอาหารเพื่อการพัฒนาสมองของลูกน้อย ช่วยให้มีการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ


Reference: Anderson E-L., et al. In vitro digestion of infant formula fat blends with
varying proportion of goat milk fat. Poster presented at ESPGHAN 2017, Prague.