ไอโอดีน แม่ท้องต้องกิน !!! เพื่อป้องกันทารกสมองพิการ

11 September 2012
10839 view

คุณประโยชน์มหาศาลของไอโอดีน

1. ช่วย ในการทำงาน และเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์ และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน ผลิตโดยต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกาย การทำงานของต่อมธัยรอยด์มีผลต่อสภาพจิตใจ สภาพของผม ผิวหนัง เล็บ และ ฟัน ของร่างกาย การเปลี่ยนของแคโรทีนเป็นวิตามิน เอ การสังเคราะห์ โปรตีน โดย ไรโบโซม และการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้เล็กทั้งหมดนี้จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการผลิตไทรอกซิน เป็นไปตามปกติ การสังเคราะห์โคเลสเตอรอลถูกกระตุ้นโดยระดับของไทรอกซิน

2. ช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานได้ตามปกติ

3. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ โดยช่วยร่างกายเผาผลาญไขมันที่มาก

4. กระตุ้นให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น

5. เพิ่มการเคลื่อนย้ายแคลเซียม และฟอสฟอรัสจากกระดูก

6. ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและควบคุมการกระจายของน้ำตามอวัยวะต่างๆ

7. กระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมมากขึ้น

8. ควบคุมประสาท ให้มีกำลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ตลอดถึงการพูด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของต่อมไทรอยด์

โดย ปกติร่างกายต้องการไอโอดีนประมาณ 100-150 ไมโครกรัมต่อวัน ในช่วงตั้งครรภ์ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 200 ไมโครกรัม เนื่องจากมีการขับออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น และให้ลูกใช้ในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน การกำหนดความรุนแรงของภาวะขาดไอโอดีน จะถือว่าขาดเล็กน้อยเมื่อผู้นั้นได้รับไอโอดีนระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อวัน ถือว่าขาดปานกลางเมื่อผู้นั้นได้รับไอโอดีนระหว่าง 25-50 ไมโครกรัม และจะถือว่าขาดรุนแรงเมื่อได้รับไอโอดีนน้อยกว่า 25 ไมโครกรัมต่อวัน

อาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติ

  • ปลา ทะเล 100 กรัม มีสารไอโอดีนประมาณ 50 ไมโครกรัม
  • สาหร่ายทะเล 100 กรัม มีสารไอโอดีนประมาณ 200 ไมโครกรัม
  • เกลือทะเล 5 กรัม มีไอโอดีน 10 – 25 ไมโครกรัม
  • ไอโอดีน” เป็นธาตุที่ระเหยเป็นไอได้ เมื่อไอโอดีน จากทะเลระเหยมาพร้อมกับน้ำเป็นเมฆและฝนตกลงสู่พื้นดิน พื้นดินจะกลับมีไอโอดีนอีกครั้ง ดังนั้นบริเวณที่อยู่ห่างไกลทะเลหรือบริเวณหลังเขาที่อับลมทะเลจึงมีไอโอดีนน้อย
  • ดังนั้นเราจึงต้องเติมไอโอดีนให้กับประชาชนที่ขาดสารไอโอดีน และต้องทำตลอดไปหยุดไม่ได้ เพราะถ้าแม่ที่ตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน ทารกในครรภ์ขาดสารไอโอดีนแล้ว สมองไม่พัฒนาแล้วจะไม่สามารถแก้ได้(เด็กจะเป็นโรคเอ๋อ)


สรุปภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน

  • ทารกในครรภ์  มี แท้ง ตายคลอด อัตราตายของแม่ในการคลอดสูง หากรอดชีวิตเมื่อโตขึ้นจะมีอาการ ทางประสาท ปัญญาเสื่อม ใบ้ งั่ง หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ ร่างกายแคระแกรน
  • ทารกแรกเกิด การทำหน้าที่ของต่อมธัยรอยด์ต่ำกว่าปกติแต่กำเนิด มีอัตราป่วยและตายสูง
  • เด็กและวัยรุ่น มีความเจริญทางสมองสติปัญญาและการเจริญเติบโตทางร่างกายช้า เป็นคนปัญญาอ่อน ซึ่งศัพท์ทางภาคเหนือเรียกว่า “เอ๋อ”
  • ผู้ใหญ่ มีคอพอกและอาการแอบแฝง ทำให้การทำหน้าที่ของร่างกายด้อยลง ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ และสมรรถภาพในการทำงาน(เหนื่อย เพลีย เซืองซึม ตอบสนองช้า คิดช้า)

 


บทความที่เกี่ยวข้อง