อันตรายจากการเตรียมหรือใช้นมผสมไม่ถูกต้อง

09 August 2012
17689 view

คำแนะนำนี้มีอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ของนมผสมทุกยี่ห้อ แต่เป็นคำแนะนำที่พ่อแม่น้อยคนจะตระหนัก เพราะเป็นคำเตือนที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรเล็ก ๆ ไม่ดึงดูดสายตาเท่ากับคำว่า “DHA 5 เท่า, ARA, Omega 3-6-9, ฉลาด แข็งแรง สายตาดี ปกป้อง ภูมิคุ้มกัน A+ Progress ฯลฯ”

อันตรายจากการเตรียมหรือใช้นมผสมไม่ถูกต้อง

• นมผสมไม่ว่าเปิดใหม่ หรือเปิดทิ้งไว้ก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ตลอดเวลา

• น้ำซึ่งใช้เตรียมนมผสมอาจไม่สะอาดพอ

• ขวดและจุกนมที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้องก็อาจมีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

• ใช้นมผสมในสัดส่วนที่น้อยเกินไป ทารกอาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน

• ใช้นมผสมในสัดส่วนที่มากเกินไป ทารกอาจมีปัญหากับการย่อย และทำให้ร่างกายขาดน้ำ

• สารสังเคราะห์ที่เติมในนมผสมบางอย่างมีปริมาณมากเกินไป และร่างกายทารกไม่สามารถขับออกมาได้ จะส่งผลเสียกับสุขภาพของทารก

• ร่างกายทารกบางคนไวต่อสารสังเคราะห์บางอย่างในนมผสม ทำให้เกิดการแพ้ และเจ็บป่วยได้ง่าย