การใช้กราฟการเจริญเติบโตของเด็ก ที่คุณแม่มือใหม่ต้องใช้ให้เป็น

30 September 2017
140493 view

กราฟการเจริญเติบโต

  1. เลือกกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตตามเพศ (สีชมพูสำหรับเด็กหญิง หรือสีฟ้าสำหรับเด็กชาย)
  2. หาข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของลูก จากสมุดวัคซีน หรือ จากสมุดพกของโรงเรียน
  3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจุดลงบนกราฟ

ตัวอย่างเช่น

ลูกสาวอายุ 8 ปี น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ส่วนสูง 125 เซนติเมตร เมื่อมาจุดลงกราฟแล้ว จะได้เป็นดังรูปหากมีข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถจุดลงบนกราฟต่อๆ กันได้ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของการเจริญเติบโตของลูกทั้งหมด ซึ่งจะดีกว่าการประเมินเพียงจุดเดียว หากไม่สะดวกใช้กราฟ ก็สามารถนำข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของลูกมาเทียบตามตารางได้เช่นกัน

ตารางความสูง “เด็กหญิง”

อายุ (ปี) ความสูง (เซนติเมตร)
2 79-91
3 86-100
4 93-108
5 99-115
6 105-122
7 110-129
8 115-135
9 120-141

อายุ (ปี) ความสูง (เซนติเมตร)
10 125-148
11 130-155
12 135-160
13 140-162
14 144-165
15 146-165
16 147-166
17 148-166

 

ตารางน้ำหนัก “เด็กหญิง”

อายุ (ปี) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2 9-14
3 10-17
4 12-20
5 13-23
6 15-26
7 16-30
8 18-34
9 19-39

อายุ (ปี) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
10 21-44
11 24-49
12 26-52
13 30-55
14 33-57
15 35-58
16 37-59
17 38-60

ตารางความสูง “เด็กชาย”

อายุ (ปี) ความสูง (เซนติเมตร)
2 81-92
3 88-101
4 95-110
5 101-117
6 106-124
7 112-130
8 117-135
9 121-141

อายุ (ปี) ความสูง (เซนติเมตร)
10 125-146
11 129-153
12 134-160
13 139-168
14 145-173
15 152-176
16 157-178
17 159-180

ตารางน้ำหนัก “เด็กชาย”

อายุ (ปี) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2 10-15
3 12-17
4 13-20
5 14-23
6 16-22
7 17-30
8 18-34
9 20-38

อายุ (ปี) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
10 21-43
11 23-48
12 26-53
13 28-57
14 32-61
15 36-64
16 40-66
17 43-63


นอกจากกราฟการเจริญเติบแบบนี้แล้ว ในสมุดวัคซีนก็จะมีกราฟติดตามการเจริญเติบโต ที่เป็นแถบสีและเข้าใจง่ายกว่า

                        กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

เมื่อจุดน้ำหนักและส่วนสูงของลูกลงบนกราฟ ก็จะมีแถบสีแปลความหมายออกมาทันทีว่า น้ำหนักลูกเราตามเกณฑ์ มากกว่าเกณฑ์ หรือน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนความสูงก็เช่นเดียวกัน สูงตามเกณฑ์ เตี้ย หรือสูงเกินไป แต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากวุ่นวายหมอขอแนะนำ Application ที่ชื่อว่า “Khunlook” (คุณลูก) ตัวช่วยสุดเจ๋งของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

เรียบเรืยงโดย :  Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง : 
แพทย์หญิงกัลย์สุดา อริยะวัตรกุล.ทำไมหนูสูงไม่ถึง180หน้า 36-43 . ( 2016) . กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิช ในเครือบริษัทวิชกรุ๊บ (ไทยแลนด์ ) จำกัด .