ความสูงของเด็กวัยรุ่น ควรสูงขึ้นกี่ ซม.

30 September 2017
3906 view

ความสูงของเด็กวัยรุ่น 

ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่เด็กกลับมาโตเร็วอีกครั้ง สังเกตได้ง่ายๆ คือ ต้องเปลี่ยนไซส์ชุดนักเรียน  เสื้อผ้า หรือรองเท้าถี่กว่าเดิม บางคนอาจเริ่มมีสิวหรือกลิ่นตัว

จากเดิมที่เคยสูงขึ้นปีละ 5 เซนติเมตร สำหรับเด็กผู้หญิงจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 8 – 9 เซนติเมตร และเด็กผู้ชายจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 9 – 10 เซนติเมตร

ปกติแล้ว เด็กผู้หญิงจะเริ่มเป็นสาวตอนอายุประมาณ 9 – 10 ปี ส่วนเด็กชายเริ่มเป็นหนุ่ม ตอนอายุประมาณ 11 – 12 ปี หรือเด็กผู้หญิงจะเป็นสาวเร็วกว่าเด็กผู้ชายที่อายุเท่ากัน

 

ในกรณีที่ลูกคลอดก่อนกำหนด หรือน้ำหนักตอนเกิดน้อยกว่า  2,500 กรัม ลูกสามารถโตทันเพื่อนได้ตอนอายุประมาณ 6 เดือน หรืออย่างช้าสุดไม่เกิน 2 ปี และไม่มีความจำเป็นต้องบำรุงเยอะๆ เพื่อเร่งน้ำหนักให้ทันเด็กปกติคนอื่น เพราะอาจส่งผลเสียเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ในกรณีที่ลูกตัวใหญ่ หรือน้ำหนักตอนเกิดมากกว่า  3,800 กรัม ลูกจะยังคงโตเร็วต่อเนื่องในช่วง  3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง เมื่ออายุประมาณ 4 – 7 เดือน และเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเด็กทั่วไป เมื่อายุประมาณ 2 ปี

 

รียบเรียงโดย  :  Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง : 
แพทย์หญิงกัลย์สุดา อริยะวัตรกุล.ทำไมหนูสูงไม่ถึง180หน้า25-27 . ( 2016) . กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิช ในเครือบริษัทวิชกรุ๊บ (ไทยแลนด์ ) จำกัด .