ความสูงของเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เด็กสูงปีละกี่ ซม.

29 September 2017
2993 view

ความสูงของเด็ก

หากเราไม่เข้าใจว่า เด็กปกติโตได้อย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกเราผิดปกติตามธรรมชาติแล้ว เด็กในแต่ละวัยจะมีสปีดหรืออัตราเร่งในการเติบโตไม่เท่ากัน บางช่วงลูกโตช้า บางช่วงลูกโตเร็ว โดยเฉพาะตอนช่วงขวบปีแรก และตอนที่ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่น ซึ่งหากจะเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเด็กให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เหมือนกับการขับรถสามช่วง จากกรุงเทพมหานคร ไปเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้...

ความสูงของเด็กในช่วงแรก

เมื่อเปรียบเทียบความสูงของเด็กในช่วงแรก เปรียบเหมือนการที่เราออกสตาร์ตรถ เหยียบคันเร่ง ทำให้ความเร็วของรถเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นร้อยอย่างรวดเร็ว คล้ายกับการเจริญเติบโตในช่วงขวบปีแรก ที่ลูกจะโตเร็วอย่างผิดหูผิดตา

ความสูงของเด็กในช่วงกลางของการเดินทาง

ความสูงในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่สบายๆ ไม่ต้องเร่งเครื่องมากเพราะความเร็วของรถเริ่มคงที่ เปรียบได้กับการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก ที่อาศัยอัตราเร่งน้อยๆ แต่สม่ำเสมอ

ความสูงของเด็กในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงจุดหมาย

เริ่มกลับมาเร่งสปีดรถอีกครั้ง เปรียบได้กับช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นจังหวะที่เด็กจะสูงพุ่งพรวด ก่อนจะหยุดโตเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ความสูงของเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ช่วงอายุ

ความสูงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

(เซนติเมตร)

ขวบแรกเกิด 25
1-2 ปี 10-12
2-5 ปี 6-8
5-10 ปี 5-6
เด็กหญิงเมื่อเป็นวัยรุ่น 8-9
เด็กชายเมื่อเป็นวัยรุ่น 9-10

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :  

แพทย์หญิงกัลย์สุดา อริยะวัตรกุล.ทำไมหนูสูงไม่ถึง180หน้า19-20 . ( 2016) . กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิช ในเครือบริษัทวิชกรุ๊บ (ไทยแลนด์ ) จำกัด .