สารพัดวิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก ให้กลายเป็นเด็กกินง่ายไม่เขี่ยผัก

24 May 2017
2913 view

แก้ปัญหาเด็กกินยาก


“เด็กกินยาก”เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งพ่อแม่เครียดและกังวลใจมาก เนื่องจากจะพยายามทุกทาง เพื่อให้ลูกรับประทานอาหารเป็นผลให้เด็กต่อต้านมากขึ้น ปัญหาก็จะรุนแรงและเรื้อรังยิ่งขึ้น “เด็กกินยาก” พบได้ในเด็กทั่วไปร้อยละ 3-5 มักอยู่ในวัย 1-6 ปี เด็กมักจะมีอาการดังนี้ คือรับประทานอาหารช้า อมข้าว หรือร้องไห้อาละวาด ไม่ยอมกิน บ้วนทิ้ง หรืออาเจียนอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วออกมา พ่อแม่จะมีลักษณะตั้งแต่เคี่ยว เข็น คะยั้นคะยอ อ้อนวอน ให้สินบน สร้างเงื่อนไขกับเด็ก หรือบังคับลงโทษด้วยวิธีต่างๆ

ส่วนใหญ่เด็กจะได้รับอาหารต่อวันในปริมาณที่พอเพียง ในกรณีที่เด็กได้รับอาหารน้อยกว่าปกติและมีการเจริญเติบโตล่าช้า เด็กควรได้รับการตรวจประเมิน เพื่อหาและรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจโดยละเอียด

วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยากที่วัยเริ่มหม่ำ

 1. ให้นั่งโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมพ่อแม่
 2. ไม่เปิดทีวีระหว่างรับประทานอาหาร
 3. ให้เวลารับประทานอาหารประมาณ 30 นาที ถ้าเด็กไม่รับประทาน เมื่อหมดเวลาให้เก็บอาหารไป ตักอาหารให้พอดีไม่มากเกินไป
 4. ระหว่างรับประทานอาหารให้พูดคุยแต่เรื่องดี
 5. อย่าบังคับให้เด็กรับประทานอาหารหรือลงโทษ เมื่อเด็กไม่รับประทานอาหาร
 6. เมื่อเด็กรับประทานอาหารได้ดีให้ชื่นชม หากทำได้ไม่ดีให้เพิกเฉย
 7. งดเว้นการรับประทานอาหารอื่นๆระหว่างมื้ออาหาร เช่น นม ขนม หรือของจุบจิบ เป็นต้น
  2.แก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการกินในเด็ก

สาเหตุทำให้เด็กกินยาก

 1. ปริมาณอาหารมากเกินไป
 2. เด็กไม่ชอบรับประทานสิ่งนั้น เช่น ผัก ไม่ควรบังคับ แต่ควรดัดแปลงอาหารนั้นในรูปแบบต่างๆแล้วชักชวนให้เด็กลองรับประทาน
 3. เด็กขาดความอยากรับประทานอาหารเนื่องจากรับประทานขนมหรือนมระหว่างมื้อแล้ว
 4. เด็ก มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เช่น ถูกบังคับป้อนจนเจ็บปาก หรือบรรยากาศที่ไม่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น ถูกดุหรือถูกตี เป็นต้น
 5. ขณะที่รับประทานอาหารเด็กมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือมีปัญหาทางอารมณ์

แก้ไขปัญหาเด็กกินยากจากพ่อแม่

 1. ลด ความกังวลใจลงบ้างเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็ก เช่น กังวลว่าเด็กจะมีน้ำหนักตัวน้อยหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เพราะความกังวลนั้นส่งต่อไปให้เด็กได้ทำให้มีผลต่อการไม่รับประทานอาหารได้
 2. ให้ เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารบ้าง เช่น ในเด็กที่เริ่มหยิบอาหารชิ้นเล็กลงหรือเอาช้อนใส่ปากได้ จะหกเลอะเทอะบ้างก็ไม่เป็นไร
 3. พบจิตแพทย์เด็กหากผู้เลี้ยงได้ทำตามคำแนะนำ และ ปฏิบัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 อย่างสม่ำเสมอหากมีข้อสงสัยสามารถขอคำแนะนำจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กเพื่อหาทางออก

วิธีป้องกันปัญหาเด็กกินยาก

 1. เริ่มให้อาหารเสริมในเวลาที่เหมาะสม (ประมาณ 6 เดือน)
 2. ฝึกสุขปฏิบัติในการกินให้เด็กตั้งแต่เริ่มต้น
 3. ปัญหาเด็กกินอาหารยากเป็นปัญหาที่พบบ่อย ดังนั้นการดูแลและป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้เด็กดีขึ้นได้ มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและปัญหาด้านจิตใจ เป็นต้น เช่น เก็บกด ขี้กังวล

ขอบคุณข้อมูล : ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย