เตือนพ่อแม่ระวังลูกป่วยเป็น 'ภาวะขาดธรรมชาติ'

26 March 2017
2654 view

จิตแพทย์เด็กเตือนพ่อแม่สมัยใหม่เลี้ยงลูกด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป อาจทำให้เด็กเกิดภาวะขาดธรรมชาติ เด็กมีความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างน้อยลง เพราะขาดความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และคนรอบข้าง

หมอมินบานเย็น จิตแพทย์เด็กประจำเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา เขียนเตือนพ่อแม่สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูกมากไป เด็กจะอยู่ในภาวะขาดธรรมชาติ หรือ Nature Deficit Disorder ซึ่งอาจเป็นโรคใหม่ของเด็กยุคนี้ โดยหนังสือ Last child in the woods ของRichard Louv ที่เขียนไว้เมื่อปี 2005 กล่าวไว้ว่า เด็กกลุ่มนี้จะไม่ค่อยใช้เวลากับกิจกรรมนอกบ้านไปสัมผัสธรรมชาติ และเติบโตมามีปัญหาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 

สาเหตุของภาวะนี้ อย่างแรก ก็เพราะว่า พ่อแม่เดี๋ยวนี้มีลูกน้อย ด้วยความรักทำให้พ่อแม่ส่วนใหญ่เลี้ยงดูลูกด้วยเป็นห่วงใกล้ชิดอย่างมาก ปกป้องมากเกินไป เป็นกังวลว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น จนบางครั้งเด็กไม่ได้ฝึกทำอะไรเอง ไม่ได้ออกไปนอกบ้านไปสัมผัสธรรมชาติ

นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มากมายคอยยั่วใจเด็กๆ แค่นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปไหน เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตในมือ ก็ทำให้เด็กผ่อนคลายและสนุกสนาน ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อน ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเวลาจะเล่นก็ต้องออกไปกับเพื่อน ดูนกดูปลาไปตามเรื่องอีกอย่างคือ เด็กสมัยนี้ต้องเรียนหนัก การบ้านเยอะ แถมต้องเรียนพิเศษ จนไม่มีเวลาทำอย่างอื่น

มีเด็กในเมืองน้อยมากที่เคยไปสัมผัสธรรมชาติกับครอบครัว เช่น ไปเดินป่า ไปสำรวจธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งไปสวนสาธารณะแถวบ้าน เด็กที่มีภาวะขาดธรรมชาติจะมีผลกระทบต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการสมาธิไม่ดี มีภาวะปัญหาทางอารมณ์พฤติกรรมมากกว่าเด็กทั่วไป เกิดภาวะอ้วน เพราะไม่ได้ออกกำลังกาย กลายเป็นโรคไขมันในเลือดสูง เบาหวาน

เด็กส่วนหนึ่งมีความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างน้อยลง เพราะขาดการเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติและคนรอบข้าง (loss of sense of connection to nature) การที่เด็กได้สัมผัสธรรมชาติจะทำให้เขามีจิตใจที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยนทำให้เข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้นแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง การหมกมุ่นกับตัวเองทำให้เกิดความเครียดง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวลได้ง่าย

แต่ทั้งนี้ทางแอดมินหมอไม่ได้บอกว่าห้ามเด็กสัมผัสอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลย เพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ การที่เด็กอยู่ในยุคปัจจุบัน เด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่การเรียนรู้นั้นก็ควรให้มีความสมดุล ไม่ควรให้เด็กสัมผัสอุปกรณ์เหล่านี้เร็วเกินไป และมากเกินไป จนกระทั่งขาดโอกาสในการเรียนรู้ธรรมชาติ คน สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว

เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ที่ประกอบด้วยธรรมชาติ และสรรพสิ่ง มนุษย์เราอยู่อย่างปัจเจกไปตลอดไม่ได้ คนเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน วันหนึ่งเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและเราก็ควรจะต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเหมาะสมเช่นกัน

มีงานวิจัยที่บอกว่า การให้เด็กไปสัมผัสธรรมชาติรอบตัวอย่างเหมาะสม จะทำให้มีผลดีตามมา ได้แก่ สุขภาพที่ดีเพราะได้ออกกำลังกาย มีภาวะอารมณ์และพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น รู้จักปรับตัวกับสิ่งรอบข้างในสถานการณ์ใหม่ๆได้ดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้าใจและรับรู้อารมณ์ของตัวเองอย่างเหมาะสม

 

ที่มา : facebook/เข็นเด็กขึ้นภูเขา

  • No tag available