ดีเดย์ 21 ก.พ. 60 รัฐบาลให้กู้เงินใช้หนี้นอกระบบ ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร

22 February 2017
844 view

ดีเดย์ 21 ก.พ. 60 รัฐบาลให้กู้เงินใช้หนี้นอกระบบ ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร กู้ได้ไม่เกินคนละ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.85 ต่อเดือน 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการสินเชื่อรายย่อยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยหวังแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งผู้ที่สนใจและเข้าข่ายสามารถขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรสามารถกู้ได้ที่ ธนาคารออมสิน และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 5 ปี ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน หรือ 10% ต่อปี ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

ดีเดย์ 21 ก.พ. 60 รัฐบาลให้กู้เงินใช้หนี้นอกระบบ กู้ได้คนละ 5 หมื่นบาท


สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะรองรับประชาชนที่กู้ได้ประมาณ 2 แสนราย และรัฐบาลจะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสินเชื่อรายย่อยในวันที่ 1 มีนาคม 2560

ภาพและข้อมูลจาก

  • No tag available