เชิญร่วมกิจกรรมดีๆ มินิมาราธอนกับ เมืองไทย Smile "Get Fit Mission"

31 January 2017
481 view
เมืองไทย Smile

เมืองไทย Smile "Get Fit Mission" 

5 ก.พ. 2560 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

เมืองไทย Smile Club ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมืองไทย Smile “Get Fit Mission”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยตนเอง ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น / ท้าท้ายไปกับการวิ่ง มินิมาราธอน พร้อมแข่งขันเกมระหว่างระยะทาง   เสวนาในหัวข้อ “Healthy life style by Meiji” กับคุณ เมจิ อโณมา รับ Mini book รวมเคล็ดลับการดูแลรูปร่างที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากปลายปากกาของคุณเมจิ และร่วมออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพในแบบของเมืองไทย Smile Club

สมาชิกฯแลกคะแนนสะสม   :    

  • ใช้คะแนนสะสม 320  คะแนน ต่อ 1 คู่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  • ใช้คะแนนสะสม 165 คะแนน ต่อ 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่    :  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
วันที่จัดกิจกรรม :  วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.30 -12.00 น.

เริ่มใช้สิทธิ์แลกคะแนน :   วันที่  27  ธันวาคม 2559  – 3 กุมภาพันธ์ 2560 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
                                  จำกัดเพียง 150 ท่าน (75 คู่) เท่านั้น!

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่านใช้สิทธิ์แลกได้สูงสุด 4 สิทธิ์
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point เพื่อสำรองสิทธิ์การเข้าร่วมงาน โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม เพียง 1 ท่าน ต้องใช้คะแนนสะสม 165 คะแนน
4. ระยะทางในการวิ่งมีให้เลือก ระหว่าง 2.5 กิโลเมตร หรือ 5 กิโลเมตร ตามความสมัครใจของผู้ร่วมแข่งขันในกิจกรรม (แจ้งความประสงค์ระยะทางการวิ่ง กับเจ้าหน้าที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4)
5. สามารถรวมคะแนนสะสมได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำรองสิทธิ์ไว้แล้ว ต้องแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club หรือบัตรประชาชนในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์ในวันที่ร่วมกิจกรรม
7. ตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถแลกคะแนนสะสมในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้
8.  รายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
9. สมาชิกที่แลกคะแนนสะสมแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

* สามารถใช้สิทธิ์คะแนนสะสม Smile Point ได้ ตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

**กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม

ติดตามกิจกรรมเมืองไทย Smile Club อื่นๆได้ที่   : www.muangthai.co.th

  • No tag available