ยาต้านการติดเชื้ออันตรายที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรู้

11 March 2012
543 view

ยาต้านการติดเชื้อ ที่คนทั่วๆไปเรียกติดปากว่า “ยาแก้อักเสบ ”  ทางการแพทย์เรียกว่า  “ยาปฏิชีวณะ ”  ซึ่งยาดังกล่าวยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  ยาบางกลุ่มอันตรายหากรับประทานระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อความพิการของทารกในครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก ก่อนรับประทานยากลุ่มนี้ ควรได้รับความเห้นชอบจากเภสัชกรและสูติแพทย์ ในขนาดที่ปลอดภัย มีกลุ่มไหนบ้าง ตามนี้ค่ะ

  1. ยาต้านการติดเชื้อกลุ่มเพนนิซิลิน ได้แก่ ยาเพนวี แอมพิซิลลิน คล๊อกซาซิลิน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มยาที่ปลอดภัย ยกเว้นผู้ที่แพ้ยานี้อาจเลี่ยงไปใช้ยาอีริโทรมัยซินแทน
  2. ยาต้านการติดเชื้อ กลุ่มเตตร้าซัยคลิน ซึ่งจะชอบเกาะกับเคลือบฟัน และกระดูก ทำให้ทารกคลอดออกมามีฟันเหลืองดำ กระดูกไม่แข็งแรง ทั้งมีรายงานการเกิดต้อกระจก จึงควรหลีกเลี่ยงยานี้ และยาในกลุ่มนี้ (เช่นด๊อกซีซัยคลีน) อีกทั้งยังไม่ควรใช้ในคุณแม่ที่ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว อีกประการหนึ่งคือหากยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ยังมีผลต่อตับและไตของคุณแม่อีกด้วย จึงนับว่าอันตรายมาก
  3. ยาต้านการติดเชื้อยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ ยากลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่เพิ่มความพิการให้ทารก แต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้ในช่วงเวลาใกล้คลอด เนื่องอาจทำให้ทารกมีอาการคล้ายดีซ่าน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีฟอง และอาจจะสมองเสื่อม และปัญญาอ่อนได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามยานี้มักนิยมใช้เป็นยารักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
  4. ยาต้านการติดเชื้อคลอแรมเฟนิคอล ยานี้จะมีผลทำให้เด็กมีอาการขาดออกซิเจน ตัวเป็นสีเขียวเทา อ่อนปวกเปียก อาจตายเมื่อคลอด ปกติไม่ค่อยนิยมใช้ มักใช้ในการติดเชื้อของไขสันหลังและเยื่อหุ้มสมอง สำหรับโรคติดเชื้อชนิดอื่นๆ เช่น มาลาเรีย วัณโรค ไวรัส และพยาธิ ยาที่ใช้อาจมีผลต่อทารกในครรภ์จึงควรมาพบแพทย์เพื่อจะไดรับการรักษาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพราะโรคบางชนิดหากรุนแรงจะเป็นอันตรายต่อทารกและตัวคุณแม่อีกด้วย

ทราบอย่างนี้แล้ว คุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามซื้อยารับประทานเองเด็กขาดค่ะ หากรู้สึกไม่สบายให้พบสูติแพทย์ ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด คุณแม่สามารถไปพบแพทย์ก่อนนัดได้เลยค่ะ