เฮได้อีก!!!! สิทธิ์ประกันสังคมทำฟันฟรีทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.พ. 60

06 January 2017
6184 view

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน เปิดศักราชใหม่ของขวัญชิ้นแรกกลางเดือนมกราคมนี้ จัด MOU ร่วมระหว่าง กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าวงเงิน 900 บาท ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐ ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.พ. เตรียมชิ้นที่สองร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นำร่องบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้ประกันตนฟรี 6 มกราคม นี้


พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงาน ได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตน ด้วยการเพิ่มค่าทำทันตกรรม เป็น 900 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ในคลินิกเครือข่ายประกันสังคมที่มีอยู่กว่า 535 แห่ง และในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 หน่วยงานคือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ในกลางเดือนมกราคม 2560 และจะสามารถให้บริการได้ทันที ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560


นอกจากนี้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ยังมีเรื่องต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความเสี่ยงในบางประเด็น แต่ทางกระทรวงแรงงานต้องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้ประกันตน โดยในวันที่ 6 มกราคม 2560 ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะเป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รมว. แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า “อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ มีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอจากตัวแทนผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ หากประเด็นใดสามารถดำเนินการได้ทันทีก็จะทำ แต่ในบางประเด็นที่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย จะต้องขอเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นผู้ประกันตนทุกคนที่ใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปี หากมีการตรวจพบว่าเจ็บป่วยจนต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา หรือเฝ้าระวังโรค ก็จะต้องได้รับการดูแลทันทีตามสิทธิ”