ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด เดือนมกราคม2560

18 December 2016
27931 view

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม2560

การเลือกฤกษ์คลอดบุตร ใช้ได้กับคุณแม่ที่วางแผนผ่าตัดคลอดเท่านั้น บางคนเรียก ฤกษณ์ผ่าคลอด เพราะคุณแม่ที่คลอดเองไม่สามารถรู้วันที่ ที่แน่นอนได้ วันกำหนดคลอดของคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติ สูติแพทย์จะนัดวันกำหนดคลอดคือ สัปดาห์ที่40 ของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะคลอดไม่ตรง เพราะทารกสามารถคลอดได้ตั้งงแต่สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 เลือกวันไหนดีที่สุด

หมอดูจะแนะนำฤฤกษ์ ที่ดีต่อการคลอดบุตร 5 ฤกษ์ด้วยกันคือ 1.เทวีฤกษ์  2.ภูมิปาโลฤกษ์  3.มหัทธโณฤกษ์  4.ราชาฤกษ์  5.สมโณฤกษ์ โดยแต่ละฤกษ์มีความหมายแตกต่างกันไป ดวงก็แตกต่างกันไปตามฤกษ์ วันที่เหมาะแก่การผ่าคลอดมีดังนี้

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็นเทวีฤกษ์

เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี  ได้แก่วันที่ 

  • วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 04 .31น.  -  18.43 น.
  • วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 00 .01น.  -  03.05 น. หลังจากช่วงเวลานี้ไปจะตกฤกษ์เพชรฆาตควรหลีกเลี่ยง
  • วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 21 .39 น.  -  0326 น.

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

เลือกคลอดภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ ได้แก่วันที่ 

  • วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 00 .01น.  -  06.04 น.

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น มหัทธโณฤกษ์

เลือกคลอดมหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี ได้แก่วันที่ 

  • วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 00 .01น.  -  09.14 น.
  • วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 16 .03 น.  -  24.00 น.
  • วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ( 26 January 2017 ) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 00 .01 น.  - 18.06  น.

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น ราชาฤกษ์

เลือกคลอดราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน ได้แก่วันที่ 

  • วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 08 .40 น.  - 18.32 น. 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น สมโณฤกษ์

เลือกคลอดสมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ ได้แก่วันที่ 

  • วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงมีดผ่าตัด คือ 00 .01น.  -  00.56 น. เท่านั้นหลังจากช่วงเวลานี้ไป จะตกอยู่ในฤกษ์ชูชก เด็กที่เกิดในกฤษ์ชูชกใช่ว่าจะไม่ดี แต่เป็นดวงลำบากแล้วแต่บิดามารดพิจารราเลือก 

ข้อควรระวังในการเลือก ฤกษ์คลอดบุตร

การเลือกวันดีๆให้กับลูก ควรเลือกวันที่อายุครรภ์คุณแม่มากเกิน 37 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ทารกในครรภ์พร้อมที่จะหายใจเองเมื่ออกจากท้องแม่แล้ว  หากคุณแม่เลือกอายุครรภ์อ่อน ทารกอาจมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้ ทางที่ดีควรปรึกษาสูติแพทย์ในช่วง วัน เวลา ที่เลือกไว้แล้วว่า ทารกในครรภ์สุขภาพพร้อมตามฤกษ์นั้นหรือไม่ คุณแม่ควรเลือกฤกษ์ไว้มากกว่า 1 วัน เผื่อสูติแพทย์ติดธุระด่วนไม่สามารถผ่าตัดคลอดในวันนั้นๆได้ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเลือนผ่าคลอดลูก 


หมายเหตุ

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ http://www.mamaexper.com หากท่านใดต้องการนำบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้หรือไปดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ กรุณาติดต่อขออนุญาตที่ [email protected] ก่อน
และให้เครดิตแก่ทางเว็บไซต์ http://www.mamaexpert.com
โดยใส่ลิงค์กลับมาที่ http://www.mamaexpert.com ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง