คลอดบุตรกับโรงพยาบาลธนบุรี2 เขตทวีวัฒนา ดีไหม

24 November 2016
8126 view

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นกังวล คงเป็นเรื่องที่จะวางแผนว่า จะเลือกฝากครรภ์ที่ไหน คลอดลูกที่โรงพยาบาลอะไร มีแพคเกจอะไรบ้าง Mamaexpert ขอแนะนำโรงพยาบาล ที่ได้รับการได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 และ ISO 9001 : 2000 โรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลห้องเด็กที่ชำนาญการ ที่จะช่วยสอนเทคนิคแก่คุณแม่มือใหม่ให้เป็นมือโปร ในเรื่องให้นมลูกได้อย่างคล่องแคล่วก่อนกลับบ้าน เรามาดูรายละเอียดการคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลธนบุรี2 เขตทวีวัฒนา กันค่ะ

รู้จักโรงพยาบาลธนบุรี2 เขตทวีวัฒนา

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ในเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา รองรับผู้ป่วยได้รวม 2 อาคาร ทั้งหมด 95 เตียง ให้บริการประชาชนละแวกชานเมืองกรุงเทพและปริมณฑลเกิดความสะดวกในการเดินทางมารับ ตั้งอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0-2487-2100 (100 คู่สาย)

แพคเกจคลอดของโรงพยาบ2ลธนบุรี2 เขตทวีวัฒนา

คลอดเหมาจ่าย

ลำดับ

รายการ

จำวนคืนนอนโรงพยาบาล

ห้องรวมราคา (บาท)

ห้องเดี่ยวพิเศษราคา (บาท)

1

คลอดปกติ

3 วัน 2 คืน

30,000

33,900

2

การผ่าตัดคลอด

4 วัน 3 คืน

53,500

57,400

โดยรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

แพคเกจคลอดปกติ (3วัน2คืน)

แพคเกจผ่าตัดคลอด  (4วัน3คืน)

คุณแม่

คุณแม่

1.ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด พร้อมอาหารและค่าบริการ รวม 3 วัน 2 คืน

1.ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด พร้อมอาหารและค่าบริการ รวม 4 วัน 3 คืน

2.รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่ายา 10% เมือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (ไม่รวมในแพคเกจคลอดโรงพยาบาล)

2.รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่ายา 10% เมือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (ไม่รวมในแพคเกจคลอดโรงพยาบาล)

3.ค่าห้องคลอด เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำคลอด เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

3.ค่าห้องคลอด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภภัณฑ์ทที่จำเป็นระหว่าง และหลังผ่าตัด

4.ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นระหว่างคลอด ช่วงที่พักฟื้น และค่ายากลับบ้าน

4.ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นระหว่างพักฟื้น รวมยากลับบ้าน

5.ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา

5.ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารก

6.ค่าแพทย์ทั้งสูติแพทย์ และกุมารแพทย์ที่ดูแลทารก

6.รวมค่าสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดและกุมารแพทย์ที่ดูแลทารก

7.บริการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพก่อนคลอด

7.บริการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพก่อนคลอด

8.บริการแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด และการดูแลทารก

8.บริการแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด และการดูแลทารก

9.บริการโทรศัพท์ เยี่ยมหลังคลอด

9.บริการโทรศัพท์ เยี่ยมหลังคลอด

ลูกน้อย

ลูกน้อย

1.ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด รวม 3 วัน 2 คืน

1.ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด รวม 4 วัน 3 คืน

2.ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตตับอักเสบบี เข็มที่ 1 สำหรับทารก

2.ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตตับอักเสบบี เข็มที่ 1 สำหรับทารก

3.บริการชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด ผ้าห่อตัว เสื้อ กระเป๋าใส่ของทารก

3.บริการชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด ผ้าห่อตัว เสื้อ กระเป๋าใส่ของทารก

4.ภาพถ่ายทารกแรกเกิด

4.ภาพถ่ายทารกแรกเกิด

5.บริการจัดทำสูติบัตร

5.บริการจัดทำสูติบัตร

6.บริการสิทธิบัตร หนูน้อยสุขภาพดีธนบุรี2 (ใช้เป็นส่วนลดค่ายา 10% ถึงอายุ 12 ปี)

6.บริการสิทธิบัตร หนูน้อยสุขภาพดีธนบุรี2 (ใช้เป็นส่วนลดค่ายา 10% ถึงอายุ 12 ปี)

บรรยากาศห้องคลอด และห้องพักหลังคลอดบุตร

ห้องเดี่ยว

     

ห้องรวม

ห้องคู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: โทรศัพท์ 0-2487-2100 (100 คู่สาย)

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก