MFGM คือ สารอาหารที่พบในนมแม่ ที่พัฒนาสมองของลูกในยุคดิจิตอล

09 August 2019
7213 view

ในยุคสมัยที่มีความรวดเร็วด้านข่าวสาร รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ทำให้แม่ยุคใหม่ให้ความสนใจและตื่นตัวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกและกุมารแพทย์ต่างแนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดถึง 6 เดือน หรือให้นานที่สุด เพราะนมแม่ช่วยพัฒนาการด้านร่างกายของลูกให้เจริญเติบโตสมวัยและที่สำคัญนมแม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง

นมแม่กับการพัฒนาสมอง  

นมแม่เป็นโภชนาการที่มีสารอาหารจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย นมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์กว่า 200 ชนิด ซึ่งสารอาหารในนมแม่จำพวก DHA และ ARA เป็นกรดไขมันจำเป็นช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและการมองเห็นให้กับลูกน้อย และล่าสุดมีการค้นพบ MFGM คือสารอาหารในนมแม่ แล้ว MFGM จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองของลูกอย่างไร ตามมาเจาะลึกกันค่ะ

MFGM สารอาหารสำคัญ ที่มีอยู่ในนมแม่

MFGM คือ Milk Fat Globule Membrane เป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่พบได้ในนมแม่ ผลิตจากต่อมน้ำนม ทำหน้าที่ห่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมให้คงรูป ซึ่ง MFGM อุดมไปด้วยไขมันและโปรตีนชีวภาพมากกว่า 150 ชนิด เช่น แกงกลิโอไซด์ สฟิงโกไมอีลิน และฟอสโฟลิปิด มีส่วนช่วยในการสร้างปลอกหุ้มเส้นใยประสาท (Myelin Sheath) ทำให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณของประสาท และช่วยเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง ส่งผลให้การพัฒนาสมองและสติปัญญามีประสิทธิภาพ นอกจาก MFGM จะช่วยพัฒนาสมองแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆ ของลูก ได้แก่

  • MFGM ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูก เพราะ MFGM ช่วยให้สมองลูกได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมถึงการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วย
  • MFGM ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เจฟฟรีย์ เคลกฮอร์น มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวไว้ว่า “มีผลการวิจัย เกี่ยวกับ MFGM หลายงานวิจัยที่ระบุว่า MFGM มีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ส่งเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมอง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบในเด็ก โดยมีการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 6 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับนมเสริม MFGM จะมีระยะเวลาในการเป็นไข้หรือเจ็บป่วย และใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเด็กที่กินนมที่ไม่มีส่วนผสมของ MFGM ผลการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า MFGM คือ สารอาหารในนมแม่ ซึ่งมีส่วนประกอบของสฟิงโกไมอีลิน ฟอสโฟลิปิด และแกงกลิโอไซด์ มีบทบาทโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย”

จะเห็นได้ว่า MFGM คือ สารอาหารในนมแม่ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างมาก การที่ลูกได้ดื่มนมแม่ที่มี MFGM จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่ดี ยิ่งดื่มตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเด็กทารกแรกเกิดมีเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ จะไม่ทำให้เซลล์ลดจำนวนลง ดังนั้นการดื่มนมที่มี MFGM ในช่วง 1-3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเด็กเรียนรู้ได้เร็วและพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผลดีกับลูกน้อยอย่างมาก

นมสูตรเสริม MFGM อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลูกน้อย

เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการสมอง รวมทั้งการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจที่สมวัย คุณแม่ควรให้ลูกทานนมแม่ แต่ถ้าหากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณแม่ให้นมไม่ได้ คุณแม่อาจเลือกนมที่มี MFGM, DHA และกรดไขมันอย่างโอเมก้า 3 เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย สติปัญญาเป็นเลิศ จากการวิจัยพบว่ากระบวนการดัดแปลงนมโคให้เป็นนมผง MFGM จะสูญเสียไป แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านการผลิตนมผงสำหรับเด็กได้มีการพัฒนาก้าวล้ำมากขึ้น จึงมีการเติม MFGM ลงไปในนมผงสำหรับเด็กได้สำเร็จ

นอกจากนี้การเสริมด้วยสารอาหารหลักอย่าง คาร์โบไฮเดรต สารอาหารรองจำพวกวิตามิน เกลือแร่ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะต่างๆ ในชีวิต กระตุ้นการทำงานของสมองด้วยกิจกรรมต่างๆ บ่อยๆ ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้ลูกน้อยฉลาด อารมณ์ดี และแข็งแรงพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ก้าวสู่ความสุข ความสำเร็จในอนาคตได้

MFGM คืออะไร? หากยังสงสัย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://pesc.pw/H9YHE