ภาวะน้ำคร่ำน้อยกว่าปกติ Oligohydramnios

07 March 2012
2905 view

ภาวะน้ำคร่ำน้อยกว่าปกติ  Oligohydramnios

สาเหตุจากมีการสร้างน้อยกว่าปกติ หรือโรคความดันสูงการมีการไหลเวียนโลหิตผ่านรกลดลง คุณแม่อาจจะมาด้วยความรู้สึกว่ามดลูกไม่โต น้ำหนักไม่ขึ้น การตรวจหน้าท้องพบว่าขนาดมดลูกเล็กกว่าอายุครรภ์ คลำตัวเด็กได้ติดกับผนังหน้าท้อง ไม่พบว่ามีน้ำระหว่างผนังมดลูกกับตัวเด็ก การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการวินิจฉัยภาวะน้ำคร่ำน้อยดีที่สุด ในกรณีที่อายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์ ถ้า AFI น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือ amniotic pocket น้อยกว่า 2 เซนติเมตร คุณหมอจะเร่งคลอดแต่ถ้าคาดว่าการคลอดอาจใช้เวลานาน อาจพิจารณาผ่าท้องคลอด
โดยสรุปความผิดปกติของน้ำคร่ำสามารถตรวจพบได้ คุณหมอที่คุณแม่ฝากครรภ์ อาจตรวจคลำจากหน้าท้องหรือตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ดังนั้นหากคุณแม่ฝากครรภ์ตามที่แพทย์นัดน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของปริมาณน้ำคร่ำได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์คุณแม่ได้