ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน

07 March 2012
8391 view

โรคเอ๋อหรือภาวะบกพร่องในต่อมธัยรอยด์ หนึ่งในภัยร้ายแรงที่คุกคามชีวิตเด็กไทยเป็นจำนวนมาก โรคนี้จะพบมากในภาคเหนือของประเทศ แม้จะเป็นโรคที่รุนแรง แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้อย่างไม่ยากนัก เพียงแต่ต้องเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจึงจะหายขาดได้
สาเหตุของการเป็นโรคเอ๋อเกิดจากความผิดปกติของต่อมฮอร์โมน และการขาดสารไอโอดีนของมารดาในช่วงระยะตั้งครรภ์ ซึ่งภาวะผิดปกตินี้ เด็กทารกที่ได้รับการรักษาก่อนอายุ 3 เดือน จะมีสติปัญญาปกติ หากได้รับการรักษาช้ากว่านั้น ร้อยละ 80 ของเด็กจะปัญญาอ่อน มีความพิการทางระบบประสาท จากสถิติของโรงพยาบาลเด็กพบว่า ทารกที่ทำการรักษาภาวะบกพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนก่อน 3 อาทิตย์หลังคลอด จะไม่พบอาการผิดปกติ และเด็กจะมีพัฒนาการดี ส่วนทารกที่พบความผิดปกติหลังคลอด 3 อาทิตย์ จะเริ่มมีอาการให้เห็น อาจมีอาการชักเกร็ง และเมื่อเด็กโตขึ้นจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน   ถ้ารักษาทันท่วงที เด็กจะไม่มีอาการปัญญาอ่อนหรือประสาทสมองพิการ แต่ถ้า 3 เดือนผ่านไป เด็กยังไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคเอ๋อจะชัดเจนขึ้น วิธีการตรวจหาความผิดปกติได้ดีที่สุดคือ การนำทารกไปตรวจเลือด “คัดกรอง” ซึ่งก็คือ “การเจาะเลือดและตรวจสุขภาพทารกตั้งแต่แรกเกิด”  เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องรอผลนาน ที่สำคัญสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผัก  ผลไม้ และที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีนอยู่มาก โดยเฉพาะอาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารทะเลได้บ่อยครั้ง ควรหาซื้อเกลือเสริมไอโอดีนมารับประทาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารทะเล