เพราะลำไส้ของลูกคุณ ทำหน้าที่มากกว่าแค่การย่อยอาหาร

04 July 2016
7294 view

   คุณแม่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า แท้จริงแล้วลำไส้ของลูกน้อย ไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารเพียงอย่างเดียว คุณแม่ทราบหรือไม่ ลำไส้เป็นศูนย์กลางของพัฒนาการรอบด้านของลูก ซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิต้านทาน การเจริญเติบโตของร่างกาย พัฒนาการทางสมอง รวมถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้วย ฉะนั้น พัฒนาการรอบด้านของลูกจะดีเริ่มที่การดูแลลำไส้ให้แข็งแรง วันนี้คุณแม่มาทำความรู้จักกับภาระกิจสำคัญของลำไส้ ของลูกรักทั้ง 4 ภาระกิจด้วยกัน ดังนี้

ภารกิจที 1: ลำไส้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บและช่วยป้องกันอาการแพ้ต่างๆ

ภารกิจแรกของลำไส้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานโดยตรง ลำไส้นับเป็นแหล่งสร้างภูมิต้านทานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย 70%ของเซลล์ภูมิต้านทาน เกิดขึ้นที่ระบบการย่อยอาหาร การเรียนรู้ของลูกเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลก ในแต่ละวันลูกรักของคุณมีโอกาสได้รับเชื้อต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะช่วงวัยที่เริ่มหยิบจับสิ่งของ อาจนำของเข้าปาก อม หรือเลียของเล่น การมีลำไส้ที่แข็งแรงเท่ากับการมีแหล่งสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงด้วยเช่นกัน สามารถต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บและช่วยป้องกันอาการแพ้ต่างๆให้กับลูกรักได้

ภารกิจที่ 2 : ลำไส้ควบคุมดูแลอารมณ์สำหรับความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวัน

สุขภาพลำไส้มีอิทธิพลในการแสดงออกทางอารมณ์ของลูกรัก เด็กบางคนอารมณ์ดี หลับง่าย เด็กบางคนอารมณ์แปรปรวน โยเย เด็กแต่ละคนเลี้ยงยากง่ายแตกต่างกันออกไป เพราะมีสร้างและหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินหรือ “ฮอร์โมนความรู้สึกดี” ในปริมาณที่แตกต่างกัน ลำไส้เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินมากถึงร้อยละ95 การดูแลลำไส้ของลูกให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนต้องใส่ใจ เพื่อส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินให้สมดุลในทุกๆวัน

ภารกิจที่ 3: ลำไส้ส่งผลต่อการเติบโตของร่างกาย

ลำไส้ของลูกอ่อนแอไม่ได้ เพราะอีกภาระกิจสำคัญของลำไส้คือการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย กระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหาร นั้นต้องอาศัยจุลินทรีย์สุขภาพจากลำไส้ จุลินทรีย์สุขภาพจะช่วยย่อยอาหารบางอย่างที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ที่ร่างกายผลิต จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้จึงทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย และมีส่วนช่วยในกระบวนการดูดซึมสารอาหารสำคัญ เพราะฉะนั้นในวันที่ลำไส้อ่อนแอลง ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกรักด้วยเช่นกัน

ภารกิจที่ 4: ลำไส้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง

พัฒนาการและการเรียนรู้รอบด้านของลูกจะดีหรือไม่นั้น อาหารมีส่วนสำคัญมากเช่นกัน “เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกาย” ลูกรักจึงควรได้รับสารอาหารตามช่วงวัยอย่างเพียงพอ หากลำไส้อ่อนแอหรือผิดปกติ ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมสารอาหารสำคัญย่อมลดลง ส่งผลให้ร่างกายและสมองขาดสารอาหารที่จำเป็นตามไปด้วย อีกทั้งลำไส้มีเซลล์ประสาทมากกว่าทุกอวัยวะในร่างกายอยู่ กว่า 100 ล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกับสมองโดยตรง ลำไส้และสมองทำงานร่วมกัน 2รูปแบบ ดังนี้

  1. บนลงล่าง (จากสมองมาที่ลำไส้) อารมณ์มีอิทธิพลต่อการทำงานของลำไส้หลายต่อหลายครั้งที่แม้แต่ตัวเราเองจะรู้สึกไม่สบายท้องเมื่อต้องอยู่ในภาวะเครียด นั่นคืออิทธิพลของอารมณ์ต่อการทำงานของลำไส้ลูกน้อยก็เช่นกัน เพียงแต่เค้าอาจจะไม่สามารถสื่อสารให้คุณแม่รับรู้ได้
  2. ล่างขึ้นบน (จากลำไส้ไปที่สมอง)ลำไส้ส่งสัญญาณไปหาสมองส่งผลต่อสภาวะของร่างกายและจิตใจ คุณแม่ลองสังเกตดูได้ว่าลูกน้อยดูจะหลับสบายขึ้น ไม่งอแง โยเยหลังการให้นม นี่่คือตัวอย่างของการที่ลำไส้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ซึ่งยิ่งลำไส้ทำงานได้เป็นปกติ ก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างดีเยี่ยม

เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพลำไส้ของลูกรักให้แข็งแรงอยู่เสมอ

การเตรียมพร้อมสุขภาพลำไส้ เตรียมพร้อมพัฒนาการที่มากกว่า ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ คุณแม่ยุคปัจจุบันเลือกใยอาหาร กอส แอลซีฟอส ใยอาหาร กอส แอลซีฟอส เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ ทำให้จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้เติบโตได้ดี จึงช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ที่ดี