เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองของลูกน้อย

10 June 2016
2553 view

การได้เห็นลูกน้อยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพ่อแม่ ยิ่งได้เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อย โดยผ่านการกระตุ้นของพ่อแม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้การเรียนรู้ของลูกน้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ของสมอง
การทำงานของสมองเด็กมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง และยังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการเรียนรู้ของสมองมีการรับส่งข้อมูลเป็นวงจรอย่างต่อเนื่องภายใต้ 3 กระบวนการหลัก เริ่มต้นจากการรับรู้ต่อสิ่งเร้าโดยรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 7 ด้าน นั่นคือ การมองเห็น ได้ยิน รับรู้กลิ่น รับสัมผัส รับรู้รส การเคลื่อนไหว และการทรงตัว ต่อด้วยการประมวลผลข้อมูล โดยจัดกลุ่ม แยกแยะ คัดกรองข้อมูล และความรู้สึกของสมองต่อสิ่งที่รับเข้ามา และการตอบสนอง หลังจากการประมวลผลข้อมูลเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตแล้ว ก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นและจดจำเป็นประสบการณ์ใหม่ต่อไป ซึ่งการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างและพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง ก็จะช่วยต่อยอดไปสู่พัฒนาการทางสมองทุกด้านของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

ช่วงวัยแห่งการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง
คุณพ่อคุณแม่จะสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองของลูกน้อยให้เต็มศักยภาพได้ ต้องคำนึงถึงช่วงวัยเป็นพิเศษ เพราะวัยเด็กเป็นช่วงที่สมองจะสร้างและพัฒนาเครือข่ายใยประสาท ซึ่งเรียกว่าเป็นวัยหน้าต่างแห่งโอกาส (0-6 ปี) หลังจากนั้นช่วงอายุ 6-10 ปี การพัฒนาการเด็กก็จะเป็นการปรับแต่ง จัดเก็บ โดยจะเก็บใยประสาทส่วนที่ใช้บ่อย และส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกตัดไป เราเรียกระยะนี้ว่าระยะอ่อนไหว และเมื่อเด็กอายุ 10 ขวบ เครือข่ายใยประสาทก็จะคงไว้ในส่วนที่ได้รับการพัฒนาเท่านั้น เช่นนี้แล้วหากสมองของลูกน้อยถูกกระตุ้นและฝึกฝนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เครือข่ายใยประสาทก็จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้สมองของลูกพัฒนาความเฉลียวฉลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โภชนาการที่ดีเสริมพัฒนาการลูกน้อย
อาหารก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการพัฒนาสมองของลูกน้อย และเพื่อพัฒนาการที่ดีของสมอง นอกจากจะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เหมาะสมแล้ว โภชนาการที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก และการผลิตนมมายาวนานกว่า 145 ปี แนะนำว่า พ่อแม่ต้องมั่นใจว่าลูกได้รับสารอาหารจำเป็นต่อพัฒนาการเด็กทั้ง 3 ด้าน เช่น

  1. สารอาหารบำรุงสมองเด็กที่สำคัญ อย่าง DHA ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างเครือข่ายใยประสาทพัฒนาสมอง
  2. วิตามิน A C และ E ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง ต้านอนุมูลอิสระ เสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว และสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายลดการเจ็บป่วย
  3. แคลเซียม โปรตีน และ วิตามิน D สร้างความแข็งแรงของกระดูกและการเจริญเติบโต

เมื่อได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนแล้ว ลูกน้อยก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และพร้อมที่จะออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ควรคำนึงถึงความสุขของลูกน้อยด้วย เพราะหากลูกน้อยมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัย ที่เรานำมากระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเขา สิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ความพร้อมทั้งสมองและร่างกาย มีภูมิคุ้มกันดี ในการเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.foremostomega.com

omega_Hl

บทความที่เกี่ยวข้อง