เตือน! พบสารเคมีตกค้างใน พริกแดง ส้ม ฝรั่ง เพียบ!!!

05 May 2016
391 view

เครือข่ายเตือนภัยฯ พบสารเคมีตกค้างเพียบในผัก-ผลไม้ แม้แต่ “ผักออร์แกนิค”ยังเกินค่ามาตรฐาน 25% เผย “พริกแดง-ส้ม-ฝรั่ง” เจอสารตกค้างถึง 100% ห้างใหญ่หรือตลาดสด คุณภาพไม่ต่างกัน จี้เอาผิดตาม ก.ม.

มื่อวันที่ 4 พ.ค. น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN :ThailandPesticide Alert Network) แถลงผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ 2559 ว่า ไทย-แพนได้เก็บตัวอย่างผัก 10 ชนิด ผลไม้ 6 ชนิด 138 ตัวอย่าง จากตลาดสดและห้างโมเดิร์นเทรด 7 แห่ง ในกทม. ปริมณฑล จ.เชียงใหม่ และ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 2559 โดยส่งไปวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ห้องปฏิบัติการในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กว่า 450 ชนิดพบว่า พริกแดงมีสารเคมีตกค้าง 100% กะเพรา 66.7% ถั่วฝักยาว 66.7% คะน้า 55.6% ผักกาดขาวปลี 33.3% ผักบุ้งจีน 22.2% มะเขือเทศ 11.1% แตงกวา 11.1% มะเขือเปราะ และกะหล่ำปลี 0% ส่วนผลไม้พบว่าส้มสายน้ำผึ้ง ฝรั่ง มีสารเคมีตกค้าง 100% แก้วมังกร 71.4% มะละกอ 66.7% มะม่วงน้ำดอกไม้ 44.4% และแตงโม 0% “

ในภาพรวมมีผักและผลไม้ มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานสูงถึง 46.4 % ที่สำคัญพบว่าผักและผลไม้ที่ได้รับตรา Q จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีสารเคมีมากที่สุด และสูงถึง 57.1% ส่วนที่ได้รับการรับรองออร์แกนิค ไทยแลนด์(Organic Thailand) ที่ไม่ควรตรวจพบการตกค้าง ก็พบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานถึง 25% หรือ 1 ใน 4 ของจำนวนตัวอย่าง” น.ส.ปรกชล กล่าว และว่า นอกจากนี้ยังพบผัก ผลไม้ที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรดไม่ได้มีความปลอดภัยมากกว่าตลาดสด โดยมีจำนวนตัวอย่างตกค้างเกินมาตรฐาน 46% ขณะที่ตลาดสดมีสัดส่วน 48% และพบสารกำจัดศัตรูพืชห้ามใช้อีก 11 ชนิด เช่น คาร์โบฟูราน เมโทมิล หรือสารดีท ในยากันยุงตกค้างในผักคะน้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น คาร์โบฟูรานเป็นสารก่อมะเร็งที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเลิกใช้ ส่วนกะหล่ำปลีและแตงโมที่คนไทยรู้ว่ามีการใช้สารเคมีมาก แต่กลับตรวจไม่พบนั้นมีการสมมติฐานว่าอาจใช้สารเคมีชนิดที่แล็บตรวจไม่ได้ สารเคมีสลายตัวก่อน หรือเพราะการห้ามใช้คาร์โบฟูรานหยอดหลุมก่อนปลูกแตงโม

5-5-

น.ส.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) กล่าวว่า ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผัก ผลไม้ที่ปลูกในไทย หรือนำเข้า แต่ก็ได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้กับห้างค้าปลีก สมาคมตลาดสด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น มกอช. กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เรียบร้อย โดยจะมีการยกเครื่องการให้ตรารับรอง Q และออร์แกนิคไทยแลนด์ ด้านของผู้ประกอบการจะแจ้งอย่างเป็นทางการมายังไทยแพนภายใน 1 สัปดาห์ว่ามีการดำเนินการอย่างไรในการลดปัญหาสารพิษตกค้าง อย่างไรก็ตามกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) อย. และกรมวิชาการเกษตร ต้องเอาผิดผู้จำหน่ายอาหารไม่ปลอดภัยตามกฎหมายด้วย.

ที่มาจาก เดลินิวส์

  • No tag available