รู้ไหมว่า ? ลำไส้ที่ดี สามารถสร้างได้อย่างไร

28 April 2016
3104 view

ลำไส้ของลูกน้อย มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการที่ดี เพราะลำไส้ของลูกนั้นเป็นศูนย์กลางของพัฒนาการความพร้อมรอบด้าน เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกรัก คุณแม่มาดูแลลำไส้ของลูกให้ดีตั้งแต่วันนี้กันค่ะ

การเจริญเติบโตของลูกทุกย่างก้าว คุณแม่มีส่วนในการสร้างเสริมตั้งแต่แรกคลอด จะสร้างลำไส้ของลูกให้มีสุขภาพดีด้วยมือแม่ได้อย่างไร ไม่ยากค่ะ Mamaexpert มีคำแนะนำมาฝาก ดังนี้

1. การมีจุลินทรีย์สุขภาพ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ที่ดี เพราะ …
  • กระบวนการทำงานของลำไส้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์สุขภาพทำงานเชื่อมโยงกับสมอง หากลำไส้มีปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ลำไส้จะสามารถหลั่งเซโรโทนิน (serotonin)ซึ่งเป็นสารสื่อประสาททำงานเชื่อมต่อกับสมอง เซโรโทนิน มีอิทธิพลในการควบคุมการเเสดงออกด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกรัก การที่ลำไส้หลั่งเซโรโทนินในระดับสูง ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี เลี้ยงง่าย และมีพัฒนาการที่ดี
  • การเจริญเติบโตของลูก ยังต้องอาศัยการทำงานของลำไส้ในการดูดซึมสารอาหารด้วย การมีปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพสูง ช่วยให้กระบวนการย่อยและการดูดซึมของลูกน้อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยสังเคราะห์อาหารสำคัญ เช่น วิตามินและเกลือแร่จำเป็นบางชนิด ส่งผลให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน
  • การมีจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ยังเป็นเรื่องดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกด้วย เพราะจุลินทรีย์สุขภาพ ช่วยส่งเสริมระบบภูมิต้านทาน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังลำไส้ ในกระตุ้นการสร้างเซลล์ภูมิต้านทาน ส่งผลให้ลูกรักมีสุขภาพที่ดี พัฒนาการสมวัย สามารถเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตได้ทุกรูปแบบอย่างเต็มศักยภาพ
2. แล้วจุลินทรีย์สุขภาพที่ว่านี้ สร้างได้อย่างไร ?

จุลินทรีย์สุขภาพ มีมากในอาหารและนมแม่ สำหรับลูกรักที่ไม่ได้ดื่มนมแม่แล้ว การเลือกนมที่มีจุลินทรีย์สุขภาพสูงจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดี เพื่อให้ลูกมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรง ส่วนผสมของนมจึงควรมี ไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส ( Gos/lcFos ) เป็นส่วนประกอบ เพราะ ไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ของลูก เมื่อลูกได้ดื่มนม ไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอสเป็นประจำ จึงส่งผลให้สุขภาพลำไส้ลูกดีขึ้น

3. ไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส (Gos/lcFos) มีประโยชน์อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลำไส้กว่า 40 ปี ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า ไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส ที่มีส่วนช่วยใน

  • การเจริญเติบโตของเด็กที่ได้รับ Gos/lcFos จะมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับ
  • และเด็กที่ได้รับไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส จะมีภูมิต้านทานสูงกว่าและ มีอัตราท้องเสียเฉียบพลันลดลง เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับ Gos/lcFos

คุณแม่ได้ทราบกันแล้วว่า ลำไส้ของลูกนั้นเป็นศูนย์กลางของพัฒนาการความพร้อมรอบด้าน การส่งเสริมให้ลูกได้รับไฟเบอร์ กอส และ แอลซีฟอส จึงเป็นการส่งเสริมให้ลูกมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรง และคุณแม่มืออาชีพอย่างคุณ ควรเตรียมเขาให้พร้อมรอบด้านด้วยสุขภาพลำไส้ที่ดีตั้งแต่วันนี้

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

  • No tag available