สุกใสในหญิงตั้งครรภ์ อันตรายกว่าที่คิด

23 February 2012
3213 view

สุกใสในหญิงตั้งครรภ์

สุกใส/Chickenpox เกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่า วาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรือ Human herpes virus type 3 ติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ของคนที่เป็น หรือสูดหายใจเอาละอองของตุ่มน้ำเข้าไป


อาการสุกใสในหญิงตั้งครรภ์

อาการจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และปวดเมื่อยตามตัวคล้ายไข้หวัด แล้วจะมีผื่นขี้น ซึ่งจะขึ้นพร้อม ๆ กันกับวันที่เริ่มมีไข้ หรือ 1 วันหลังจากมีไข้ เริ่มแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใส ๆ อยู่ข้างใน และมีอาการคัน ต่อมาจะกลายเป็นหนอง หลังจากนั้น 2 – 4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผื่นและตุ่มจะขึ้นตามไรผมก่อน แล้วลามไปตามหน้าลำตัว และแผ่นหลัง จะทยอยขึ้นเต็มที่ภายใน 4 วัน บางคนมีตุ่มขึ้นในช่องปาก ทำให้ปากเปื่อย ลิ้นเปื่อย เจ็บคอ  บางคนอาจไม่มีไข้ มีเพียงผื่นและตุ่มขึ้นทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเริม ได้ เนื่องจากผื่นตุ่มของโรคนี้จะค่อย ๆ ออกทีละระลอก (ชุด) ขึ้นไม่พร้อมกันทั่วร่างกาย ดังนั้นจะพบว่า บางที่ขึ้นเป็นผื่นแดงราบ บางที่เป็นตุ่มใส บางที่เป็นตุ่มกลัดหนอง และบางที่เริ่มตกสะเก็ด ด้วยลักษณะนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า อีสุกอีใส (มีทั้งตุ่มสุกตุ่มใส)

บ่อยครั้งที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ บังเอิญได้ไปสัมผัสกับผู้เป็นที่เป็นสุกใสโดยไม่ตั้งใจ หรือแม้ไม่ได้สัมผัส แต่ได้ไปอยู่ใกล้ หรืออยู่ในบ้านเดียวกัน ก็มักสร้างความวิตกกังวลให้หญิงตั้งครรภ์อย่างมาก โดยเฉพาะในคุณแม่ซึ่งไม่เคยเป็นสุกใสมาก่อน อย่างไรก็ตามถึงแม้คุณแม่จะไม่เคยเป็นสุกใส แต่คุณแม่ก็อาจมีภูมิคุ้มกันแล้วจากการที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกายโดยไม่แสดงอาการ ซึ่งพบว่ามีมากถึง 80% ของประชากรเลยทีเดียว ดังนั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลไป

ติดเขื้อสุกใสระหว่างตั้งครรภ์ทำอย่างไร 

แต่ถ้าหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นจริง คุณแม่ควรไปพบแพทย์ แม้ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารก แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เกิดความผิดปกติในทารกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ตั้งครรภ์อ่อนๆเช่นเมื่ออายุครรภ์ต่ำกว่า 20 สัปดาห์ที่ติดเชื้อสุกใส อาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการได้ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้มีน้อยมาก เพียง 0.4 – 2 % เท่านั้น คุณแม่ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไป

ติดเขื้อสุกใสก่อนคลอดไม่กี่วันทำอย่างไร

นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสุกใสในระยะก่อนคลอด 5 วันหรือหลังคลอด 2 วัน ทารกที่เกิดมาอาจเป็นสุกใสชนิดรุนแรงได้ ทารกกลุ่มนี้ควรได้รับการฉีดสารอิมมูนโกลบูลิน (เช่น Varicella-zoster immune globulin) ป้องกันทันที

ป้องกันการติดเขื้อสุกใสตอนตั้งครรภ์ทำอย่างไร

ปัจจุบันสุกใสสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน แต่การฉีดวัคซีนนี้ไม่สามารถทำได้ในระยะที่ตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์จึงควรป้องกันตนเอง ไม่อยู่ใกล้ชิดคนที่เป็น และพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะที่แออัด โดยฌพาะเมื่อเกิดการระบาดของโรค